Hoe is de Koorkerk georganiseerd

Organisatorisch is de Koorkerk een wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) en vormt met de Vereniging van Vrijzinnige (Hervormden) Protestanten Middelburg en de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland de Koorkerkgemeenschap. De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikant, deels door gastpredikanten met een brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond.

Een (relatief kleine) kerkenraad en een breed palet van taak- en werkgroepen zorgt voor het bestuur van de Koorkerk en het uitvoeren van de taken.

Leden / vrienden / belangstellenden / donateurs
U kunt lid / vriend / vriendin worden van de Koorkerkgemeenschap op verschillende wijzen:

  • Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren bij de wijkgemeente Koorkerk (via het administratiekantoor PGM of onze secretaris)
  • U kunt lid, vriend of belangstellende worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
  • U kunt lid of donateur worden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Middelburg


De secretaris kan u hierbij ondersteunen. Na aanmelding ontvangt u dan regelmatig
onze informatie.

Zie verder de volgende onderwerpen: