Hoe is de Koorkerk georganiseerd

Organisatorisch is de Koorkerk een wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) en als zodanig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Samen met de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg, de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland en tal van niet aan deze groepen verbonden vrijzinnigen vormt men de Koorkerkgemeenschap. De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikant, deels door gastpredikanten met een brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond.

Een (relatief kleine) kerkenraad en een breed palet van taak- en werkgroepen zorgt voor het bestuur van de Koorkerk en het uitvoeren van de taken.

Langs meerdere wegen kunt u lid, vriend of belangstellende van de Koorkerkgemeenschap worden. U leest daar meer over op onze pagina Leden, Vrienden en Belangstellenden

Zie verder de volgende onderwerpen: