Hoe is de Koorkerk georganiseerd

In de Koorkerkgemeenschap werken drie geloofsgemeenschappen samen. Daarnaast zijn er enkele tientallen ‘vrienden van de Koorkerk’, gelovigen die zich vooral tot de Koorkerkgemeenschap voelen aangetrokken, en niet tot een van de drie in het bijzonder.

Alle leden en vrienden behoren bij Vereniging Koorkerk. Daarvan is 60% lid van de Protestantse wijkgemeente van bijzondere aard Koorkerk Middelburg, onderdeel van de Protestantse Gemeente Middelburg. 15% is lid van de Remonstrantse Gemeenschap Midden-Zeeland. Ook is 25% lid van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

De Koorkerk is dus voor het grootste deel een wijkgemeente Protestantse Gemeente Middelburg (PGM), specifiek voor de vrijzinnige PKNers. Als zodanig is zij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Samen met de Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland (RGMZ) en tal van niet aan deze groepen verbonden vrijzinnigen vormt men de Koorkerkgemeenschap. De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikant, deels door gastpredikanten met een brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond.

Een relatief klein bestuur en een breed palet van taak- en werkgroepen zorgt voor het beleid van de Koorkerk en het uitvoeren van de taken. Het hoogste beslisorgaan is de Algemene Ledenvergadering, c.q. Gemeenteavond. Langs meerdere wegen kunt u lid of vriend van de Koorkerkgemeenschap worden. U leest daar meer over op onze pagina Leden, Vrienden en Belangstellenden

Zie verder de volgende onderwerpen: