Het Abdijcomplex


De Abdij is omstreeks 1100 gesticht op het oostelijke deel van de oude burg van Middelburg; in 1128 in bezit gekomen van de premonstratenzer abdij van Antwerpen en sindsdien tot het einde van de 16e eeuw bewoond door de cisterciënzer monniken of Norbertijnen, die vanwege hun witte habijt ook wel “Witheren” werden genoemd.

Op 17 mei 1940 werd het complex grotendeels in puin gelegd door het zogenoemde "vergeten bombardement". Na de 2e wereldoorlog is het op zeer fraaie wijze gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld.

Daarna, en tot nu toe, heeft de Abdij dienst gedaan als zetel van het provinciale bestuur van Zeeland. Tegenwoordig biedt het complex ook onderdak aan het Zeeuws Museum en het Roosevelt Studiecentrum. Eenmaal in de twee jaar worden hier de “Four Freedoms Awards” uitgereikt aan mensen van wereldfaam die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vier vrijheden die ten grondslag liggen aan de rechten van de mens.