Taakgroep Woord en Tafel

In 2014 werd in de Koorkerk een denk-/werkgroep Woord en Tafel opgericht en de gang van zaken beschreven. Omdat het  traditionele avondmaal en de connotaties daarmee verbonden voor velen vraagtekens oproept.
Vanuit de kernwoorden bevrijden, verbinden, delen, helen en gedenken werd een nieuwe opzet ontwikkeld. Het ritueel van liefde en licht, dat zich eindeloos vermenigvuldigt wanneer het wordt gedeeld. Kernmetafoor daarbij is het graan dat transformeert tot een nieuwe aar, tot brood.
Daarbij werden nieuwe eigentijdse teksten gemaakt. Die aansluiten bij het seizoen in het jaar. Rondom stilte en verstilling (winter); nieuw leven (lente); licht (zomer) en rondom gedachtenis (herfst).
Zo zijn er nu jaarlijks vier vieringen van brood en wijn/druivensap: in winter (januari) en zomer (juli/augustus), op Witte donderdag  (lente) en in de herfst (oktober/november) de periode waarin we de overledenen gedenken. We lezen eigentijdse tafelgebeden, zingen de bijbehorende acclamaties en vormen - voor wie dat wil - een kring en delen brood en wijn als teken van liefde, leven en  verbondenheid. Op de gedrukte orde van dienst staat steeds de viering en de gang van zaken beschreven.


De taakgroep bestaat uit Gerda Vreeke-de Jonge, Tonny Vercouteren-Oost, Leida Boone, Joost Lievense en Albert de Visser. Er is thans één vacature: de vaste predikant, die voorzitter van de taakgroep is. De reserveleden zijn: Dick de Vlieger, Hans Vreeke, Thilly van der Rijst-Ribbius en Aly van Willegen. De taakgroepleden verzorgen ook de praktische invulling van de W+T viering en fungeren als tafeldames/-heren. Door de coronaperikelen is er in 2020 en 2021 slechts één W+T viering gehouden, en wel die in 2021, op Witte Donderdag, in een bijna lege Koorkerk. De voorgenomen W+T viering op Witte Donderdag 2022 heeft ook om corona-redenen geen doorgang kunnen vinden. Met het aanstellen van een nieuwe vaste predikant zal er, in overleg met de kerkenraad, over de manier van de W+T viering binnen de taakgroep worden gesproken.