Taakgroep Woord en Tafel

In 2014 werd in de Koorkerk een denk-/werkgroep Woord en Tafel opgericht en de gang van zaken beschreven. Omdat het  traditionele avondmaal en de connotaties daarmee verbonden voor velen vraagtekens oproept.
Vanuit de kernwoorden bevrijden, verbinden, delen, helen en gedenken werd een nieuwe opzet ontwikkeld. Het ritueel van liefde en licht, dat zich eindeloos vermenigvuldigt wanneer het wordt gedeeld. Kernmetafoor daarbij is het graan dat transformeert tot een nieuwe aar, tot brood.
Daarbij werden nieuwe eigentijdse teksten gemaakt. Die aansluiten bij het seizoen in het jaar. Rondom stilte en verstilling (winter); nieuw leven (lente); licht (zomer) en rondom gedachtenis (herfst).
Zo zijn er nu jaarlijks vier vieringen van brood en wijn/druivensap: in winter (januari) en zomer (juli/augustus), op Witte donderdag  (lente) en in de herfst (oktober/november) de periode waarin we de overledenen gedenken. We lezen eigentijdse tafelgebeden, zingen de bijbehorende acclamaties en vormen - voor wie dat wil - een kring en delen brood en wijn als teken van liefde, leven en  verbondenheid. Op de gedrukte orde van dienst staat steeds de viering en de gang van zaken beschreven.


De taakgroep bestaat uit: Ineke de Bruine-Hillebrand, Gerda Vreeke-de Jonge, Tonny Vercouteren-van Oost, Ernst Donders en Albert de Visser.
De taakgroepleden verzorgen ook de praktische invulling en fungeren in de viering als tafeldames/-heren. Als vaste reserves worden ze daarin bijgestaan door Dick de Vlieger, Hans Vreeke, Thilly van der Rijst-Ribbius en Peterke de Visser-Bogers. Ook kunnen de taakgroepleden in geval van nood rekenen op de assistentie van Alie van Willegen.
Wie mee wil denken in de taakgroep, of wil helpen ronddelen in één van de vieringen, is van harte welkom. Of er sprake kan zijn van Woord en Tafeldiensten zolang de coronacrisis duurt, is zeer de vraag.