Gerelateerde organisaties

Protestantse Gemeente Middelburg
De Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) is de overkoepelende organisatie van een aantal Middelburgse wijkgemeenten en hun kerken.
Scriba: mevr. J. Héjjas-Boone
telefoon: 0118 63 74 51
e-mail: scriba.ak@pgmiddelburg.nl
www.pgmiddelburg.nl

Administratiekantoor Protestantse Gemeente Middelburg
Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg
telefoon: 0118 61 35 96
e-mail: kerkkantoor@pgmiddelburg.nl
IBAN t.n.v. PGM: NL78FVLB0699643511 (o.v.v. Koorkerk wijk 7)

Naast de Koorkerkgemeenschap bestaat de PGM uit:
- de Nieuwe Kerkgemeente
- De Ontmoeting (Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard)
- Waalse Gemeente

Raad van Kerken Middelburg
Mazzinilaan 81, 4334 GL Middelburg
De heer J. Versteeg (secretaris)
telefoon: 0118 61 11 78
e-mail: rvkmiddelburg AT zeelandnet DOT nl

Lange Jan Project Middelburg
Secretaris: dhr. F. Ferdinandusse
Walraven van Hallstraat 15
4333 CN Middelburg
telefoon: 0118  61 54 10
e-mail: fferdi@zeelandnet.nl
https://langejanproject.wordpress.com

Provinciale Raad van Kerken Zeeland
Van Bourgondiëlaan 42, 4351 NS Veere
telefoon: 0118 50 17 94
e-mail: raadvankerkenzld AT gmail DOT com

Landelijk Bureau Remonstranten
Ook voor abonnement AdRem
Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht
telefoon: 030 231 69 70
e-mail: info@remonstranten.org
www.remonstranten.nl

Landelijk Bureau Vrijzinnige Protestanten
Ook voor abonnement VrijZinnig
Postbus 8094, 3503 RB Utrecht
telefoon: 030 880 14 97
e-mail: info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl