Gerelateerde organisaties

Protestantse Gemeente Middelburg
De Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) is de overkoepelende organisatie van drie Middelburgse wijkgemeenten en hun kerken.
Scriba: mevr. J. Héjjas-Boone
telefoon: 0118 63 74 51
e-mail: scriba.ak@pgmiddelburg.nl
www.pgmiddelburg.nl

Administratiekantoor Protestantse Gemeente Middelburg
Nieuwe Kerkgang 7, 4331 BE Middelburg
telefoon: 0118 61 35 96
e-mail: info@pgmiddelburg.nl
IBAN t.n.v. PGM: NL78FVLB0699643511 (o.v.v. Koorkerk wijk 7)
https://www.pgmiddelburg.nl/contact/kerkkantoor/

Naast de Koorkerkgemeenschap bestaat de PGM uit:
- de Nieuwe Kerkgemeente
- De Ontmoeting (Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard)
Daarnaast maakt de Waalse Gemeente (feitelijk een zelfstandige Franstalige gemeente binnen de PKN) gebruik van faciliteiten van de PGM.

Raad van Kerken Middelburg
Mazzinilaan 81, 4334 GL Middelburg
De heer J. Versteeg (secretaris)
telefoon: 0118 61 11 78
e-mail: rvkmiddelburg AT zeelandnet DOT nl

Lange Jan Project Middelburg
Secretaris: dhr. F. Ferdinandusse
Walraven van Hallstraat 15
4333 CN Middelburg
telefoon: 0118  61 54 10
e-mail: fferdi@zeelandnet.nl
https://langejanproject.wordpress.com

Provinciale Raad van Kerken Zeeland
Van Bourgondiëlaan 42, 4351 NS Veere
telefoon: 0118 50 17 94
e-mail: raadvankerkenzld AT gmail DOT com

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
telefoon: 030 880 1 880
e-mail: info@protestantsekerk.nl
https://www.protestantsekerk.nl/

Landelijk Bureau Vrijzinnige Protestanten
Ook voor abonnement VrijZinnig
Postbus 8094, 3503 RB Utrecht
telefoon: 030 880 14 97
e-mail: info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl

Landelijk Bureau Remonstranten
Ook voor abonnement AdRem
Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht
telefoon: 030 231 69 70
e-mail: info@remonstranten.org
www.remonstranten.nl

Wijdekerk.nl
Een intitiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homosexueel, bisexueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Vanzelfsprekend staat ook onze Koorkerkgemeenschap daar letterlijk op de kaart.
e-mail: info@wijdekerk.nl
https://www.wijdekerk.nl/

Doopsgezinde Gemeente Walcheren
Lange Noordstraat 62, Middelburg
http://dgwalcheren.nl/