Het kerkgebouw

De Koorkerk is het oostelijke deel van de Middelburgse Abdijkerken. De ingang is rechts naast de LANGE JAN, de 86 m. hoge toren die het Abdijcomplex domineert. Van de kerkruimte afgescheiden ligt aan de westzijde de zogenaamde Wandelkerk. Aan de andere kant van de Lange Jan en de Wandelkerk bevindt zich de Nieuwe Kerk.

In het menu rechts vindt u enkele pagina's waarin de Koorkerk zelf, een aantal onderdelen in het interieur alsmede het abdijcomplex worden toegelicht.

F = Koorkerk

G = Nieuwe Kerk

H = Lange Jan