Welkomstgroep

Wat gebeurt er als je de kerk binnenkomt, vanuit het gezichtspunt van de buitenstaander, een zinzoeker, onbekend met de Koorkerkgemeenschap en als geregelde bezoeker: wat zijn de eerste indrukken, hoe zou je aangesproken willen worden of beter: welkom geheten willen worden ?

De welkomstgroep is een groep mensen die op toerbeurt als gastvrouw/heer daar voor zorg draagt. Een ieder doet dat dan ook op zijn eigen wijze. Het uiteindelijke doel is dat een ieder zich op dat moment ook gewenst weet en voelt.

Tevens wordt er voor gezorgd dat de voorganger welkom wordt geheten in de  kerkenraadkamer en ook om eventuele vragen van haar/hem over de gang van zaken tijdens de dienst te kunnen beantwoorden.

Het welkom bij het betreden van de kerk tegelijkertijd met het uitdelen van de liturgie├źn wordt verzorgd door de groep collectanten.

Eventuele noodzakelijke mededelingen worden voor het begin van de collectes gedaan.

Contactpersoon:

Joop Tillema (jwtillema AT zeelandnet DOT nl, 0118 62 68 92)