Boekenmarkt


Een aparte activiteit in onze Koorkerk is de boekenmarkt. Deze valt niet direct onder een officiële taakgroep, het is geen werkgroep, het is geen kring. Het is gewoon een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers uit de Koorkerkgemeenschap die het leuk vinden om met elkaar goede boeken (en bladmuziek!) in te zamelen, te sorteren, te rubriceren en te verkopen in een stukje van onze prachtige Koorkerk.

Onder het motto "Schenk uw boeken aan de Koorkerk" zoeken wij boeken (en bladmuziek!) in nette, goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen?

De ervaring leert wel dat een aantal categorieën boeken in de praktijk onverkoopbaar is. Om deze reden kunnen wij de volgende soorten NIET innemen: schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), bouquetreeks, kapotte boeken (tenzij antiquarisch) en tijdschriften.

De boekenmarkt wordt nu voor het derde jaar gehouden. In 2021 was de opbrengst bijna €15.000. Daarvan is €12.800 gedoneerd aan ‘Dreamhouse’ een project van Kerk in Aktie ten behoeve van straatkinderen in Yogyakarta. In 2022 zal een deel van de opbrengst weer naar Dreamhouse gaan en naar de Voorleesexpress. De Voorleesexpress is een taalontwikkelingsproject voor kinderen op Walcheren. In 2021 gaat 40% van de opbrengst naar de Koorkerkgemeenschap.

Dit jaar is de boekenmarkt van 26 april tot en met 28 oktober wekelijks geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.30u tot 17.00u.

Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega's, buren, clubgenoten, relaties) die dat willen doen? Denk dan aan ons!
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de volgende datum van inname is. Maar staan uw prachtige boeken u onbedaarlijk in de weg? Stuur dan even een e-mail naar boekenmarkt AT koorkerk DOT nl. Dan nemen wij contact met u op.
Bij voorbaat heel hartelijk dank!