Boekenmarkt


Een aparte activiteit in onze Koorkerk is de boekenmarkt. Deze valt niet direct onder een officiële taakgroep, het is geen werkgroep, het is geen kring. Het is gewoon een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers uit de Koorkerkgemeenschap die het leuk vinden om met elkaar goede boeken (en bladmuziek!) in te zamelen, te sorteren, te rubriceren en te verkopen in een stukje van onze prachtige Koorkerk.

Onder het motto "Schenk uw boeken aan de Koorkerk" zoeken wij boeken (en bladmuziek!) in nette, goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen?

De ervaring leert dat een aantal categorieën boeken in de praktijk onverkoopbaar is. Om deze reden kunnen wij de volgende soorten NIET innemen: schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), bouquetreeks, streekromans, kapotte boeken (tenzij antiquarisch) en tijdschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk deze NIET bij ons aan te leveren.

Van de opbrengst (in 2020 ruim € 13.000,-) gaat in 2021 een gedeelte groot 20% (met een maximum van € 2.000,-) naar de Koorkerkgemeenschap zelf. Maar, zo weten wij allen, we zijn niet alleen op de wereld. Daarom is vorig jaar al besloten dat het resterende deel van de opbrengst in 2021 (dus minimaal 80%) ten goede zal komen aan al dan niet diaconale goede doelen buiten de Koorkerk en daarmee naar anderen in de samenleving.

Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega's, buren, clubgenoten, relaties) die dat willen doen? Denk dan aan ons!
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de volgende datum van inname is. Maar staan uw prachtige boeken u onbedaarlijk in de weg? Stuur dan even een e-mail naar boekenmarkt AT koorkerk DOT nl. Dan proberen wij er zo snel mogelijk een mouw aan te passen.
Bij voorbaat heel hartelijk dank!

De verkoopactiviteiten van onze boekenmarkt zijn voor 2021 geëindigd en worden naar verwachting aan in januari 2022 hervat met eenmaal per week een openstelling van de markt in combinatie met de inname van boeken.