Boekenmarkt


Een aparte activiteit in onze Koorkerk is de boekenmarkt. Deze valt niet direct onder een officiële taakgroep, het is geen werkgroep, het is geen kring. Het is gewoon een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers uit de Koorkerkgemeenschap die het leuk vinden om met elkaar goede boeken (en bladmuziek!) in te zamelen, te sorteren, te rubriceren en te verkopen in een stukje van onze prachtige Koorkerk.

Onder het motto "Schenk uw boeken aan de Koorkerk" zoeken wij boeken (en bladmuziek!) in nette, goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen?

De ervaring leert dat een aantal categorieën boeken in de praktijk onverkoopbaar is. Om deze reden kunnen wij de volgende soorten NIET innemen: schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), bouquetreeks, streekromans, kapotte boeken (tenzij antiquarisch) en tijdschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk deze NIET bij ons aan te leveren.

Van de opbrengst (in 2020 ruim € 13.000,-) gaat in 2021 een gedeelte groot 20% (met een maximum van € 2.000,-) naar de Koorkerkgemeenschap zelf. Maar, zo weten wij allen, we zijn niet alleen op de wereld. Daarom is vorig jaar al besloten dat de opbrengst in 2021 voor het overgrote deel ten goede zal komen aan al dan niet diaconale goede doelen buiten de Koorkerk. Anders gezegd: minimaal 80% van onze boekenmarktopbrengst gaat naar anderen in de samenleving.

Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega's, buren, clubgenoten, relaties) die dat willen doen? Denk dan aan ons!
Momenteel ligt de inname van boeken vanwege de maatregelen rondom het coronavirus stil.
Wilt u bericht krijgen als we deze activiteit hervatten?
Stuur dan een e-mail naar boekenmarkt AT koorkerk DOT nl.