Boekenmarkt


Een aparte activiteit in onze Koorkerk is de boekenmarkt. Deze valt niet direct onder een officiële taakgroep, het is geen werkgroep, het is geen kring. Het is gewoon een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers uit de Koorkerkgemeenschap die het leuk vinden om met elkaar goede boeken (en bladmuziek!) in te zamelen, te sorteren, te rubriceren en te verkopen in een stukje van onze prachtige Koorkerk.


De boeken
Onder het motto "Schenk uw boeken aan de Koorkerk" zoeken wij boeken (en bladmuziek!) in nette, goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen?

De ervaring leert dat een aantal categorieën boeken in de praktijk onverkoopbaar is. Om deze reden kunnen wij de volgende soorten NIET innemen: schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), bouquetreeks, streekromans, kapotte boeken (tenzij antiquarisch) en tijdschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk deze NIET bij ons aan te leveren.

Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega's, buren, clubgenoten, relaties) die dat willen doen? Denk dan aan ons!
Momenteel ligt de inname van boeken vanwege de maatregelen rondom het coronavirus stil.
Wilt u bericht krijgen als we deze activiteit hervatten?
Stuur dan een e-mail naar boekenmarkt AT koorkerk DOT nl.


De kasten

Daarnaast zijn wij vanwege een gewijzigde opzet van onze boekenmarkt naarstig op zoek naar (gebruikte) Lundia kasten. Wat wij daarvan zoeken leest u in het overzicht hieronder op deze pagina. Heeft u iets van die lijst en wilt u dat aan ons schenken, zend dan ook in dat geval even een bericht aan bovenstaand e-mailadres. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Dus ... Schenk uw Lundia aan de Koorkerk
Wij zoeken nog de volgende Lundia kastonderdelen:

Eindzijstukken
- eindzijstukken van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep,
- eindzijstukken van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep.

Variozijstukken (tussenstaanders)
- tussenstaanders van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep,
- tussenstaanders van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep.

Schappen (planken)
- schappen van 80 cm breed en 30 cm diep,
- schappen van 100 cm breed en 30 cm diep.

Plinten
- plinten van 80 cm breed,
- plinten van 100 cm breed.

Verstevigingskruizen
- voor 80 en/of 100 cm brede kasten.

Boekensteunen
- van Lundia of anderszins, we hebben er nooit genoeg!

Deuren, laden en ladeblokken
- ook Lundia deuren, laden en ladeblokken zijn zeer welkom!
- datzelfde geldt voor Lundia staanders, schappen, laden en ladeblokken van 22 cm en/of 40 cm diep!

Wilt u van het bovenstaande iets aan ons schenken, neemt u dan alstublieft contact met ons op via boekenmarkt AT koorkerk DOT nl

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw reactie!