Welkom bij de Koorkerkgemeenschap


Voor alle nieuwe leden, vrienden en belangstellenden: welkom bij de Koorkerkgemeenschap! In de prachtige Abdijkerk, in het centrum van Middelburg.

Waar het gonst van de verhalen, waar gezocht en geloofd wordt en twijfel een groot goed is, evenals vertrouwen.

Waar we elkaar, ongeacht achtergrond, ontmoeten rond actuele zingevings- en levensvragen. In de diensten op zondag, of door de week in gespreksgroepen of een van de vele activiteiten. Op deze website vindt u daarvan een overzicht. Van een nieuwe kring rond een viertal Films met een ziel, tot een waaier aan lezingen, informatie over de cantorij, of de taakgroepen waarin heel veel vrijwilligers, vanuit hun eigen talent en interesse, hun specifieke steentje bijdragen.

Want dat is ‘Koorkerk-eigen’. Het is een vitale, betrokken, warme en open gemeenschap. En zo willen we ook zijn: open, met ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van levensbeschouwing of zingeving. Waarin we ons laten inspireren door verhalen uit de Bijbel. Die we lezen met het oog op ons eigen leven en samenleven. Die we verbinden met literatuur, poëzie, kunst en muziek, wetenschap, natuur en alles wat cultuur is. Met filosofie en wijsheid uit andere tradities. Met stilte ook, om het onzegbare, het mysterie op het spoor te komen. En een open oor en hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de Koorkerk. Juist vanwege dit eigentijdse ‘klimaat’. De grote diversiteit in mensen, activiteiten en diensten. De inhoudelijke kwaliteit, in woord en muziek. De vernieuwende vormen in taal en rituelen. Deze ‘sacrale’ ruimte waarin het licht zo bijzonder binnenvalt. De ontmoeting met elkaar. Maar bovenal omdat ze zich er welkom weten. In een gemeenschap die vrijheid en openheid koestert. En juist daarom zo verbonden is.

Wie je ook bent, en wat je ook zoekt: wees welkom!

We hopen u te mogen begroeten bij een van de vele activiteiten. Of, op termijn, zoals vele Koorkerkers, als vrijwilliger.

Hoe dan ook: dat u zich hier thuis voelt!                Vanwege het coronavirus zijn onze kerkdiensten tijdelijk alléén toegankelijk voor de direct bij de dienst
                betrokkenen, zoals voorganger, koster, organist, cameramensen, regisseur e.d.

                Maar gelukkig kan iedereen onze diensten uitstekend volgen via kerkomroep.nl!!!
                • Ga naar www.kerkomroep.nl
                • Ga vervolgens naar Koorkerk:
                   o Typ achter ‘Vind uw kerk’: Koorkerk
                   o Klik op: Zoeken
                   o Klik op: Middelburg, Koorkerk. Klik vervolgens op: kijken

                De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de dienst.
                De liturgie kunt u hier vinden en op www.koorkerk-intern.nl/kerkdiensten. (Tip: printen vóór de dienst)         
                Het is ook mogelijk om de uitzending later te bekijken en om de uitzending te downloaden.

                Collecten
                In verband met de coronamaatregelen wordt er momenteel tijdens de Koorkerkdiensten niet gecollecteerd.
                Wij verzoeken u daarom uw collectebijdragen over te maken op de volgende rekeningnummers:
                - voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
                - voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.

                Nieuws over agendawijzigingen en de opstart van nieuwe activiteiten vindt u in onze rubrieken Nieuws
               
en Agenda. Op de pagina ‘Nieuws’ vindt u tevens andere links voor vieringen, inspiratie en bemoediging.               


           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorgangers in onze komende diensten vindt u hier.

De afgelopen Koorkerkdiensten vindt u hier: Kerkomroep.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------