Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Opmerking vooraf

Waarschuwing: Vanwege de recente reorganisatie binnen de Koorkerk bevat deze pagina veel achterhaalde informatie.
Deze pagina wordt op dit moment herschreven, en wordt binnenkort aangepast zodat de gegevens weer helemaal up-to-date zijn.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) is een landelijke koepelorganisatie, met provinciale en plaatselijke dochterverenigingen, die al meer dan 100 jaar probeert het vrijzinnige gehalte van eerst de Hervormde en nu de Protestantse kerk te versterken.

Zij werkt vanuit het volgende profiel:

  • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
  • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
  • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.
  • Zij neemt haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl het gesprek met anderen in alle openheid wordt gezocht.

Vrijzinnig is dus niet het gemakzuchtig roepen om het handhaven van normen en waarden of schelden omdat je zelf nu eenmaal gelijk hebt, maar een betrokken leven vanuit bepaalde waarden.

De VVP werkt goed samen met andere vrijzinnige kerkgenootschappen als de Vrijzinnigen Nederland (NPB) en de Remonstrantse Broederschap. De VVP is géén apart kerkgenootschap, maar een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De VVP staat klaar om steeds nieuwe vrijzinnigen in de grote kerk, de mogelijkheid te bieden om met instandhouding van oude banden, ruimte te geven aan nieuwe inzichten.

In Middelburg heet de plaatselijke vereniging - met zo'n 70 leden - nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg (VVHM). Een statutaire aanpassing wordt voorbereid teneinde - in navolging van de landelijke vereniging - officieel de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Middelburg (VVPM) te gaan heten. Op een enkele uitzondering na zijn alle leden van de VVHM tevens lid van de PKN/PGM (Protestantse Gemeente Middelburg).
De zinvolle samenwerking met andere vrijzinnigen spreekt voor ons vanzelf. Vrijzinnigen zijn verenigd door het respect voor de andere mening en niet verdeeld door dogma’s. Wij zijn dan ook gelukkig met de al 50 jaar durende vruchtbare samenwerking in de Koorkerkgemeenschap.
Door lid te worden van de VVP/VVHM neem je actief deel in de ondersteuning van de Koorkerkgemeenschap. Voorts ben je betrokken bij de landelijke activiteiten en krijg je het boeiende tijdschrift “Vrijzinnig”. Dit in een aantrekkelijk jasje gestoken blad is een forum voor vrijzinnige meningen.

Het bestuur van de VVHM is sinds momenteel als volgt samengesteld:

  • Teus Baars (voorzitter)
  • Luuk
  • Simone Ludikhuijze
  • Esther Meulblok
  • Carla Oldenziel
  • Joep de Valk

Zie voor een ANBI-verantwoording ANBI VVHM .