Financiën en financieel bijdragen

In 2022 is er een positief saldo van € 132.000 geboekt dankzij eenmalige meevallers, nl. een legaat van € 11.000, verkoop van zeer oude staatsleningen a € 86.000 en de vacature van een halve predikantsplaats a € 47.500. Zonder deze meevallers zou 2022 eindigen met een negatief saldo van € 12.500.

Voor het begrotingsjaar 2023 zijn een paar wezenlijke investeringen gepland, zoals aanpassing van de apparatuur voor uitzending beeld en geluid van kerkdiensten en bij verhuuractiviteiten. De belangrijkste investering is echter de renovatie van het Van Vulpen orgel, waarvoor een eigen bijdrage van € 37.500 is gepland (€ 11.345 uit het legaat en € 26.155 uit eigen middelen). Aan de inkomstenkant is rekening gehouden met een rendement van 4% op het vermogen, ter grootte van € 28.000. Op basis van dit verwachtte rendement en rekening houdend met de eigen bijdrage aan de orgelrenovatie, verwachten wij een negatief saldo van € 16.399 over dit lopend jaar 2023.

Draag financieel bij

Financiële bijdragen zijn van groot belang voor het werk dat de Koorkerkgemeenschap doet en voor het bijzondere monument dat zij in stand houdt. Kerken krijgen van de overheid geen subsidie. Van de financiële bijdragen worden de predikanten betaald, het onderhoud van de kerk en het werk van de gemeente, bijvoorbeeld het ouderenwerk en het ondersteunen van de taakgroepen. Het is dus een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.

Rekeningnummers Koorkerk:

  • NL 35 TRIO 0788 9579 29 t.n.v. Vereniging Koorkerk, Middelburg - RSIN 002592769
  • NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. wijkkas Koorkerk, Middelburg
  • NL 38 INGB 0000 630321 t.n.v. penningmeester RGMZ Middelburg
Zie voor een ANBI-verantwoording: Toelichting ANBI Vereniging Koorkerk
Zie voor een ANBI-verantwoording ANBI RGMZ.