Verantwoording


De website is ons uithangbord voor de buitenwereld. U kunt uw suggesties en op- en aanmerkingen met betrekking tot deze site aan de Webmeesters zenden via webmeester AT koorkerk DOT nl. Door omstandigheden kan er enige tijd overheen gaan voordat u een eventuele reactie terugkrijgt.
Wij danken u daarom alvast bij voorbaat voor uw bericht!

Rechten van derden
Wij hebben ernaar gestreefd om bij de weergave van materiaal op deze website de auteursrechten van anderen te respecteren.
Mochten derden menen dat zij het auteursrecht hebben op één of meer afbeeldingen en/of andere gedeelten van deze website en er bovendien bezwaar tegen hebben dat deze afbeeldingen en/of andere gedeelten geheel of gedeeltelijk via onze website te bekijken zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit via webmeester AT koorkerk DOT nl kenbaar te maken.

Privacy
Informatie over bezoeken aan www.koorkerk.nl wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. Eventuele tot personen te herleiden gegevens worden door ons niet opgenomen en/of verwerkt in een of meer gegevensbestanden.

Links naar website derde(n)
Deze website heeft links naar websites van andere partijen dan de Koorkerkgemeenschap. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gebruikersgemak verstrekt. De Koorkerkgemeenschap en/of de Webmeesters hebben geen zeggenschap over deze andere websites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Disclaimer
Deze website bevat informatie welke o.a. afkomstig is van de Koorkerkgemeenschap. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval zijn de Koorkerkgemeenschap en/of de Webmeesters aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website.

Intellectuele eigendom
Voor zover elders op deze website niet anders is vermeld, berusten alle rechten op het ontwerp en de inhoud van deze website bij de (Webmeesters van de) Koorkerkgemeenschap.
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en/of gegevens daaruit is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmeesters.

Bent u zelf de webmeester van een gerelateerde of soortgelijke website?
Maak het uzelf en uw lezers dan gemakkelijk en volsta simpelweg met het plaatsen van een link naar onze website en/of (nog beter) naar de betreffende pagina daarvan.
Want deze en de overige pagina's van onze site worden zeer regelmatig bijgewerkt en verbeterd.
Dan hebben u en uw lezers altijd de meest recente en complete versie binnen handbereik.


Foto's bovenaan websitepagina's zijn gemaakt door Annemarie Priemis.