De Koorkerk zelf

De Koorkerk is het oostelijk deel van de in de loop der tijd verbouwde en gesplitste oude abdijkerk, die op haar beurt deel uitmaakt van het Middelburgse abdijcomplex. Dit vroegere kanunnikenkoor voor de kloosterlingen van de voormalige Praemonstratenser Abdij is gebouwd rond 1300 en bestaat uit een hoog eenbeukig vroeg-gotisch schip van zes travee├źn met gemetselde netgewelven, aan de oostzijde afgesloten door een vijfzijdige koorsluiting met stergewelf. Van de kerkruimte afgescheiden ligt aan de westzijde de zogenaamde Wandelkerk.

Het oorspronkelijk houten tongewelf is bij een grote brand in 1568 verloren gegaan, waarna de huidige netgewelven zijn aangebracht. De Koorkerk is in 1597 voor de Protestantse godsdienstoefening in gebruik genomen. In 1638 kregen de steunberen van de Koorkerk de bekroning die nog steeds aanwezig is. In 1851-1853 werd de aan de westzijde van het complex gelegen Nieuwe Kerk ingrijpend 'gerestaureerd' en 'gemoderniseerd', maar de Koorkerk bleef ongewijzigd.

Bij het zogenaamde "vergeten bombardement" van Middelburg (vrijdag 17 mei 1940) is de Koorkerk grotendeels verwoest, zij het in mindere mate dan de Nieuwe Kerk. De restauratie vond plaats in de jaren 1942-1952, onder leiding van H. van der Kloot Meyburg en ir. A. Rothuizen. Het huidige interieur dateert grotendeels uit 1952.

De preekstoel, afkomstig uit de Zuiderkerk te Amsterdam, dateert van 1621, maar is in 1820 ingrijpend gewijzigd. Waarschijnlijk zijn toen het frame en in elk geval de stenen voet gehandhaafd, maar heeft men de buitenpanelen vervangen door - voor die tijd - modieus houtsnijwerk.
De kansel, gemaakt voor een (veel) groter kerkgebouw dan de Koorkerk, stond in de Zuiderkerk tegen een pilaar, in het midden van de lange zijde van die kerk. Zoals gebruikelijk in de 17de eeuw bevonden de zit- en staanplaatsen zich daar als het ware omheen. Het klankbord was rondom de pilaar gebouwd en hing daardoor minder ver naar voren dan thans in de Koorkerk het geval is. Zo was het klankbord niet zo prominent aanwezig als nu. Aan de kleur van het achterste paneel van het klankbord is ook nu nog te zien dat het van later datum dateert: daar liep oorspronkelijk die pilaar doorheen.

In het menu rechts vindt u enkele pagina's waarin een aantal onderdelen in het interieur alsmede het abdijcomplex worden toegelicht. Tevens vindt u daar de link Verhuur Koorkerk, met informatie voor iedereen die deze schitterende ruimte zou willen gebruiken voor een eigen activiteit of evenement.