De Koorkerk zelf

De Koorkerk is het oostelijk deel van de in de loop der tijd verbouwde en gesplitste oude abdijkerk, die op haar beurt deel uitmaakt van het Middelburgse abdijcomplex. Dit vroegere kanunnikenkoor voor de kloosterlingen van de voormalige Praemonstratenser Abdij is gebouwd rond 1300 en bestaat uit een hoog eenbeukig vroeg-gotisch schip van zes travee├źn met gemetselde netgewelven, aan de oostzijde afgesloten door een vijfzijdige koorsluiting met stergewelf. Van de kerkruimte afgescheiden ligt aan de westzijde de zogenaamde Wandelkerk.

Het oorspronkelijk houten tongewelf is bij een grote brand in 1568 verloren gegaan, waarna de huidige netgewelven zijn aangebracht. De Koorkerk is in 1597 voor de Protestantse godsdienstoefening in gebruik genomen. In 1638 kregen de steunberen van de Koorkerk de bekroning die nog steeds aanwezig is. In 1851-1853 werd de aan de westzijde van het complex gelegen Nieuwe Kerk ingrijpend 'gerestaureerd' en 'gemoderniseerd', maar de Koorkerk bleef ongewijzigd.

Bij het zogenaamde "vergeten bombardement" van Middelburg (vrijdag 17 mei 1940) is de Koorkerk grotendeels verwoest, zij het in mindere mate dan de Nieuwe Kerk. De restauratie vond plaats in de jaren 1942-1952, onder leiding van H. van der Kloot Meyburg en ir. A. Rothuizen. Het huidige interieur dateert grotendeels uit 1952.

De preekstoel dateert van 1621 en is afkomstig uit de Zuiderkerk te Amsterdam.

In het menu rechts vindt u enkele pagina's waarin een aantal onderdelen in het interieur alsmede het abdijcomplex worden toegelicht. Tevens vindt u daar de link Verhuur Koorkerk, met informatie voor iedereen die deze schitterende ruimte zou willen gebruiken voor een eigen activiteit of evenement.