Pastoraat / Bezoekgroep

Na de enquête en inhoudelijke bezinning in 2018, heeft de taakgroep pastoraat afgelopen jaar een verdere invulling gegeven aan het pastorale werk in de Koorkerkgemeenschap.
Zo werd er gewerkt aan inhoudelijke toerusting van de bezoekgroep. En probeerden we kleinschalige ontmoetingsmiddagen uit. Hiervoor bleek belangstelling.
Ook komend jaar zullen we inloop middagen rondom een thema organiseren. Ook de jaarlijkse ontmoetingsmiddag staat op het programma.

Daarnaast gaat ook het gewone pastorale bezoekwerk door. Momenteel zijn er acht enthousiaste en betrokken mensen die op persoonlijke wijze invulling geven aan het bezoeken van gemeenteleden (indien deze dat wensen) en belangstellenden. Zo
worden er bloemen bezorgd (o.a. het wekelijks boeket uit de dienst) en kaarten verstuurd of gebracht. Voor crisis- en rouwpastoraat of bij ziekenhuisopname wordt dikwijls een beroep gedaan op de predikant.

Hoe werkt e.e.a. praktisch? De oudere gemeenteleden die dat wensen worden met een zekere regelmaat bezocht; in ieder geval altijd rond hun verjaardag. De ‘nieuwe’ 80-jarigen van het komend jaar, worden gebeld om te vragen of ze wel/geen bezoek willen hebben.
Bezoekwensen, meldingen over ziekte, of bij ziekenhuisopname kunnen worden doorgegeven aan de coördinatoren van de taakgroep: Marja Oostdijk, jmo@zeelandnet.nl - tel. 0118-629300 of Els Koole, joels@zeelandnet.nl - tel. 0118-629476 of bij de predikant.
Wie in de gemeente signaleert dat er mensen zijn van wie men vermoedt dat er bezoek c.q. extra aandacht nodig is, kan dit ook aan hen doorgeven.

De leden van de taakgroep zijn:

  • Els Koole (coördinatie en secretariaat) joels@zeelandnet.nl tel. 0118-629476
  • Marja Oostdijk (coördinatie) jmo@zeelandnet.nl tel. 0118-629300
  • Mia Elmont (bezoekwerk)
  • Joke Homan (bezoekwerk)
  • Leida Kappers-Boone (bezoekwerk)
  • Ria Kruse (bezoekwerk)


Voor de bloemengroet zijn verantwoordelijk:

  • Jose Viveen (coördinatie) jviveen@zeelandnet.nl tel. 0118-593312
  • Maike van der Velde (coördinatie) niemai@zeelandnet.nl tel. 0118-627300


Het boeket voor de bloemengroet vanuit de dienst wordt wekelijks door één van de vrijwilligers verzorgd. Welkomsbezoeken nieuwe Koorkerkers: vacature