Leden, Vrienden en Belangstellenden

U kunt op verschillende manieren lid of vriend worden van de Koorkerkgemeenschap:

  • Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren als behorende tot de wijkgemeente Koorkerk (via het administratiekantoor PGM of onze scriba).
  • U kunt zich bij de scriba (scriba AT koorkerk DOT nl) opgeven als rechtstreeks lid of vriend van de Koorkerkgemeenschap, dan wel als louter belangstellende.
  • U kunt lid worden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg.
  • U kunt lid of vriend worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.


Leden, Vrienden en Belangstellenden

Wat is het onderscheid tussen leden, vrienden en belangstellenden van de Koorkerkgemeenschap?
Leden zijn zij die openbare belijdenis hebben afgelegd binnen (een van de voorlopers van) de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of binnen de Remonstrantse Broederschap. Vrienden zijn zij die dat niet hebben gedaan, maar dezelfde rechten en plichten als leden willen hebben. Belangstellenden hebben formeel geen rechten of verplichtingen jegens de Koorkerkgemeenschap.

- Leden
Het lidmaatschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee.
Rechten: Onze kerk heeft een democratische structuur. Ieder lid heeft recht invloed uit te oefenen op de organisatie van de kerk, plaatselijk en landelijk. De gemeentevergadering is het hoogste orgaan van de gemeente.
Leden mogen kosteloos een beroep doen op de predikant. Voor het huwelijk en begrafenis van leden en vrienden worden voor gebouw en predikant geen extra kosten in rekening gebracht.
Plichten: leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze Koorkerkgemeenschap. Daarnaast wordt verwacht dat men naar vermogen financieel bijdraagt aan het functioneren van de Koorkerkgemeenschap.

- Vrienden
Vrienden hebben dezelfde rechten en plichten als leden.

- Belangstellenden
Belangstellenden hebben formeel geen rechten of verplichtingen jegens de Koorkerkgemeenschap. Men ontvangt regelmatig onze informatie. Voor huwelijken en begrafenissen worden voor gebouw en predikant kosten in rekening gebracht.

Voor vragen hierover kunt u contact nemen met de predikant of met een lid van de kerkenraad, zie Contact en routes.