Leden, Vrienden en Belangstellenden

U kunt lid / vriend / vriendin worden van de Koorkerkgemeenschap op verschillende wijzen:

  • Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren als behorende tot de wijkgemeente Koorkerk (via het administratiekantoor PGM of onze scriba)
  • U kunt lid of vriend worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
  • U kunt lid of donateur worden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Middelburg
  • U kunt zich bij de scriba of via de website opgeven als lid, vriend of louter belangstellende, u ontvangt dan regelmatig onze informatie.

Leden, Vrienden en Belangstellenden
Wat is het onderscheid nu tussen leden vrienden en belangstellenden van de Koorkerkgemeenschap?
Leden
Het lidmaatschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee.
Rechten: Onze kerk heeft een democratische structuur. Ieder lid is het recht gegeven om invloed uit te oefenen op de organisatie van de kerk, plaatselijk en landelijk. De gemeentevergadering is het hoogste orgaan van de gemeente.
Leden (en vrienden) mogen kosteloos een beroep doen op de predikant. Voor het huwelijk en begrafenis van leden worden voor gebouw en predikant geen extra kosten in rekening gebracht.
Plichten: leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze Koorkerkgemeenschap

Daarnaast is er de gevoelde plicht om naar vermogen financieel bij te dragen aan het functioneren van de Koorkerkgemeenschap.

Vrienden
Vrienden hebben over het algemeen dezelfde rechten en plichten als leden.
Belangstellenden
Belangstellenden hebben formeel geen rechten of verplichtingen. Voor huwelijken en begrafenissen worden kosten in rekening gebracht.

Voor vragen hierover kunt u contact nemen met de predikant of met een lid van de kerkenraad;
voor de adressen zie Contact en routes.