Taakgroep communicatie

Doelstelling

De taakgroep communicatie verzorgt de interne en externe communicatie van de Koorkerkgemeenschap.

Uitgangspunt

Er gebeurt in en om de Koorkerkgemeenschap veel dat de moeite waard is om te delen met allen die daarin geïnteresseerd zijn.

Leden van de taakgroep:

• Henny Kuut (redacteur Vierpas, henny_kuut@yahoo.co.uk)
• Pieter de Gaaij (webmeester, pf-de-gaaij@hetnet.nl)
• Janny Bil-Goudzwaard (jannybil@zonnet.nl)
• Anton Bil (webmeester@koorkerk.nl)
• Nic. van der Noll (nicnoll AT icloud DOT com)

De Vierpas

De communicatie binnen de Koorkerkgemeenschap vindt vooral plaats via het mededelingenblad De Vierpas, dat maandelijks verschijnt. In de Vierpas vindt u onder meer informatie over de komende kerkdiensten, de collectes, gemeenteavonden, nieuws van de kerkenraad, etc.Het archief met oude nummers van de Vierpas is te vinden op onze website, www.koorkerk.nl
De leden van de Koorkerkgemeenschap, die over internet beschikken, krijgen de Vierpas gemaild door Nic van der Noll. Bent u geïnteresseerd in toezending van de Vierpas per mail? Dan kunt u zich aanmelden via de website: https:// www.koorkerk.nl/contact/vierpas/aanmelden.htm Bij de leden zonder internet wordt de Vierpas bezorgd. Ook liggen er papieren exemplaren van de actuele Vierpas in de Koorkerk.
Redacteur is Adrie le Clercq. De vormgeving wordt verzorgd door Janny Bil-Goudzwaard. De digitale verzending is in handen van Pieter de Gaaij. De digitale versie van de Vierpas is ook te vinden op de website www.koorkerk.nl.
Heeft u kopij voor de Vierpas, dan kunt u die mailen naar adeleclercq@zeelandnet.nl. Mededelingen die niet kunnen wachten op de Vierpas, worden door Nic van der Noll gemaild naar de leden en zo nodig ook thuisbezorgd.

De naam “Vierpas” verwijst naar de middeleeuwse charme van ons kerkgebouw: In de spitsbogen van de ramen vind je dit gotische ornament regelmatig terug.
Tegelijkertijd kun je het woordje “pas” associëren met toegankelijkheid: een welkom aan ieder die in onze vieringen wil participeren. Tenslotte doet het getal vier denken aan de windrichtingen: Wij willen een open gemeenschap zijn, waar mensen van alle kanten binnen kunnen komen: Oost, west, thuis best, oftewel: voor ieder “een eigen huis,een plek onder de zon”…

Onze website, www.koorkerk.nl

Een belangrijk middel voor externe en interne communicatie is onze website, www.koorkerk. nl. Alle relevante en actuele informatie over de Koorkerkgemeenschap is op onze website te vinden. Ook nieuws en activiteiten worden op de website vermeld. Mocht u iets op onze website willen plaatsen, mist u zaken of heeft u andere opmerkingen over de website, dan kunt u contact opnemen met Anton Bil, onze webmeester, via webmeester@koorkerk.nl.
Onze kerkdiensten zijn door iedereen op elk moment te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Hiervoor is de taakgroep Beeld & Geluid verantwoordelijk.