De Koorkerkgemeenschap

De Koorkerkgemeenschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap die zich openstelt voor allen die mee willen zoeken naar een eigentijdse, ondogmatische wijze van geloven met als basis:

  • een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom;
  • respect en ruimte voor andere vormen van levensbeschouwing;
  • een open oor en hart voor de wereld om ons heen.


De Koorkerkgemeenschap wil bewust een open huis zijn voor iedere religieus geïnteres­seerde en geeft ruimte aan verschillende geloofsopvattingen. De ruim 300 leden van onze gemeenschap vertegenwoordigen dan ook een grote diversiteit in levensbeschouwing die zich samen vinden in onze gemeenschap.