De Koorkerkgemeenschap

De Koorkerkgemeenschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap, die zich openstelt voor allen die mee willen zoeken naar een eigentijdse, ondogmatische wijze van geloven met als basis:

  • een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom;
  • respect en ruimte voor andere vormen van levensbeschouwing;
  • een open oor en hart voor de wereld om ons heen.


De Koorkerkgemeenschap wil bewust een open huis zijn voor iedere religieus geïnteres­seerde en geeft ruimte aan verschillende geloofsopvattingen. De leden van onze gemeenschap vertegenwoordigen dan ook een grote diversiteit in levensbeschouwing die zich samen vinden in onze gemeenschap.

Vaste steunpilaren van de Koorkerkgemeenschap zijn de volgende vrijwilligers:

  • Organisten: Martin van der Bent, Rien Balkenende en Bram de Wolf, als eerste vervanger.
  • Coördinerend koster Henk Kappers