Remonstranten

Waarvoor staan de Remonstranten

Wat Remonstranten geloven, daar is ieder geheel vrij in. Het gemeenschappelijke aspect is dat het is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Heb God en je naaste lief. Dat is de kern van de boodschap die we met elkaar levend houden. Tegelijkertijd nemen we niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben.

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten wij een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij zijn of haar geloof op eigen manier te beleven. Je komt dus ook mensen tegen bij de Remonstranten die zich bezig houden met mindfulness of zen-boeddhisme.

Onze slogan ‘Geloof begint bij jou’ betekent voor Remonstranten niet dat geloof een individuele expressie van een individuele emotie is. Juist door samen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet in het leven oefen je jezelf in levenswijsheid. Geloof begint inderdaad bij jou, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Daarom komen Remonstranten samen door de week en op zondag, soms in de kerk, soms bij mensen thuis. Belangrijk is het onderlinge gesprek. Wil je meer weten over bijvoorbeeld de bijbel, maar hoef je niet bekeerd te worden, dan kan dat bij de Remonstranten.

Wat zie je ervan

In 1986 waren de Remonstranten de eerste christelijke kerk ter wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Daar zijn wij trots op. In 2006 presenteerden remonstrantse predikanten een nieuwe geloofsbelijdenis in hedendaagse taal. Niet bedoeld om het geloof voor eens en altijd vast te leggen maar als oriëntatiepunt voor ieders persoonlijk geloof. Remonstranten zijn dan ook gewend om ieder een eigen geloofsbelijdenis te schrijven.

Naast het accent op het gesprek over geloof hechten de Remonstranten aan de inzet voor anderen. Remonstranten steunen actief allerlei goede doelen. De Remonstranten zijn geen kerkelijk eiland. Ze onderhouden actieve relaties met andere kerken en verwante groepen.

Samenwerking

De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) is bescheiden van omvang en heeft daarom gekozen voor een relatie met andere vrijzinnig denkenden in Zeeland. In de vorm van de Koorkerkgemeenschap streven wij, samen met VVP en vrijzinnige PKN leden, naar een Koorkerkgemeenschap waar eenieder zich welkom weet.

Bestuur

Het bestuur van de RGMZ is gelijk aan het bestuur van de Vereniging Koorkerk en de kerkenraad van de PKN wijkgemeente. Het is een personele unie, zodat de Koorkerkgemeenschap één bestuur kent. Dit bestuur wil een ondersteunende en inspirerende rol vervullen voor de leden die deel uit maken van de Koorkerkgemeenschap, o.a. door het onder de aandacht brengen van Remonstrantse gedachten, publicaties en evenementen. Hiervoor onderhouden wij verbinding met de Landelijke Remonstranten. Verder is de RGMZ het informatiepunt voor “zoekers” die via internet of anderszins stuiten op de Zeeuwse Remonstranten. De Koorkerkgemeenschap zal hen in eerste instantie mogelijk niet zoveel zeggen, de RGMZ kan dan een mooie opstap zijn naar de Koorkerk. Als derde activiteit organiseert de RGMZ in Koorkerkverband activiteiten met een Remonstrantse grondslag, mocht daar behoefte aan zijn.

Het bestuur van de RGMZ is gelijk aan dat van de Vereniging Koorkerk en de PKN wijkgemeente.