Remonstranten

Remonstranten vormen een christelijke kerk. Het geloof van Remonstranten geworteld in het Evangelie van Jezus Christus. Heb God en je naaste lief. Dat is de kern van de boodschap van Jezus die we met elkaar levend houden. Tegelijkertijd onderzoeken we op wat voor wijze het christelijk geloof voor de 21e eeuw richtinggevend kan zijn. We nemen niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben.

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof, dat vinden Remonstranten belangrijk. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten ze een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij het geloof op zijn of haar eigen manier te beleven. Je komt dus ook mensen tegen bij de Remonstranten die zich bezig houden met mindfulness of zen-boeddhisme.

Geloof begint bij jou betekent voor Remonstranten niet dat geloof een individuele expressie van een individuele emotie is. Juist door samen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet in het leven oefen je jezelf in levenswijsheid. Geloof begint bij jou, maar daar hoeft het niet bij te blijven. Daarom komen Remonstranten samen door de week en op zondag, soms in de kerk, soms bij mensen thuis. Belangrijk is het onderling gesprek. Wil je meer weten over bijvoorbeeld de bijbel, maar hoef je niet bekeerd te worden, dan kan dat bij de Remonstranten.

In 1986 waren de Remonstranten de eerste christelijke kerk ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Daar zijn wij trots op. In 2006 presenteerden remonstrantse predikanten een nieuwe geloofsbelijdenis die past bij het hedendaags geloven. Niet bedoeld om het geloof voor eens en altijd vast te leggen maar als oriëntatiepunt voor ieders persoonlijk geloof. Naast het accent op het gesprek over geloof hechten de Remonstranten aan de inzet voor anderen. De Remonstranten steunen actief allerlei goede doelen. De Remonstranten zijn geen kerkelijk eiland. Ze onderhouden actieve relaties met andere kerken en verwante groepen.


De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) is bescheiden van omvang en heeft daarom gekozen voor een relatie met andere vrijzinnig denkenden in Zeeland. In de vorm van de Koorkerkgemeenschap streven wij, samen met de VVP en de PKN leden, naar een gemeenschap waar eenieder zich welkom voelt.

Het bestuur van de RGMZ wil een ondersteunende en inspirerende rol vervullen voor de leden die deel uit maken van de Koorkerkgemeenschap. Wij doen dit onder andere door het onder de aandacht brengen van Remonstrantse gedachten, publicaties en evenementen. Hiervoor onderhouden wij verbinding met de Landelijke Remonstranten. Verder zijn wij het informatiepunt voor “zoekers” die via internet of anderszins stuiten op de Zeeuwse Remonstranten. De Koorkerkgemeenschap zal hen in eerste instantie mogelijk niet zoveel zeggen, de RGMZ kan dan een mooie opstap zijn naar de Koorkerk. Als derde activiteit organiseert de RGMZ in Koorkerkverband activiteiten met een Remonstrantse grondslag, mocht daar behoefte aan zijn.


Het bestuur van de RGMZ is als volgt samengesteld:

  • Joep de Valk, voorzitter
  • Esther Meulblok, secretaris
  • Jan van Doeselaar, penningmeester

Zie voor een ANBI-verantwoording ANBI RGMZ.