Binnenkort ...

10 dec

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag in de Sint Jacobskerk

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag 10 november 2022 in de Sint Jacobskerk

Oude Markt 2, Vlissingen

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.

Het programma is als volgt:

  • 19.15 uur Inloop met koffie en thee

  • 19.45 uur Welkomdoor Jan Maas van Ring Walcheren

  • 19.50 uur Introductie/opening door de PKN Vlissingen

  • 20.05 uur inleiding door Henk Goudzwaard van het Stadsklooster Middelburg over “Lectio Divina’’

Lectio Divina betekent letterlijk “Goddelijke lezing”: een vorm van biddend lezen in Gods woord, de Bijbel. En daarna luisteren met ‘’het oor van je hart’’ zoals Benedictus van Nursia voorschrijft.

Van oudsher en tot op de huidige dag reserveren monniken tijd om de Bijbelboeken éen voor éen op deze manier te lezen en te herlezen…..

Lectio Divina is een vorm van meditatie. Voor sommige mensen heeft het woord meditatie een wat minder positieve klank, maar meditatie is eigenlijk gewoon stil worden voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen, je open stellen voor Zijn aanwezigheid. Luisteren met je hart. Oefenen in aandacht.


  • 20.35 uur Evensingers

  • 20.40 uur PAUZE

  • 20.50 uur Lectio Divina in praktijk brengen o.l.v. Henk Goudzwaard

  • 21.20 uur Sluiting door Jan Maas en Evensingers


Daarna informeel samenzijn met een drankje.

We hopen en rekenen op uw aanwezigheid.

Volgende ontmoetingsavond is op donderdag 11 mei 2023.


Met vriendelijke groet, namens de ringleiding

Lenie Molendijk

12 dec

Gesprekskring Vele talen, in alles de liefde

Gesprekskring Vele talen, in alles de liefde

maandag 12 december middag

Dit is een open gesprekskring waarvan ook aan afzonderlijke bijeenkomsten kunnen worden deelgenomen. Zoals bijvoorbeeld op maandag 12 december om 14 u in de consistorie.
Het is ‘een oefening in gevoeligheid voor het goddelijke in het alledaagse.’ De leidraad van deze kring is het gelijknamige boek met tien essays van predikanten, werkzaam in kerk, gevangenis en verpleeghuis. Het is geschreven bij het jaarthema van de Remonstranten. Beeldend kunstenaars zorgen voor een bijzondere lees- en kijkervaring.
Het is een ontdekkingstocht naar de liefde in de wereld om ons heen, om verwondering op te wekken en ons te oefenen in gevoeligheid. In alle diversiteit worden verschillende ‘talen’ verkend, van de taal van de natuur (zeewieren), de taal van de stilte, de taal van de gevangenis, tot de kracht van de eigen taal, als Nederlands je tweede taal is, omdat je in Duitsland bent geboren, of in Friesland, of als je doof bent en gebarentaal je eerste taal is. Ieder hoofdstuk vertrekt vanuit een heel eigen invalshoek. Dat zorgt voor voldoende ruimte is voor eigen associaties en gedachten.
Schrijvers gaan in gesprek met een zelfgekozen partner om zijn of haar eigen vraag nog scherper in beeld te krijgen. Ook dat draagt bij aan de veelstemmigheid. In alle bijdragen klinkt de liefde door, als zorgvuldige, tedere, liefdevolle aandacht voor het bijzondere van de ander en het andere.
Deelname is mogelijk op ieder van de bijeenkomsten apart. Wel graag het boekje aanschaffen: Vele talen, in alles de liefde, Landelijk bureau Remonstranten, info@remonstranten.org of 030 2316970. Kosten E 19,95 + verzendkosten. Graag naam, adres en postcode vermelden.
Of via De Drvkkery.
S.v.p. aanmelden bij Joep de Valk, 0653 391524 of j.devalk AT telfort DOT nl.

24 dec

Kerstcantate 19.30 uur in de Koorkerk

Uitnodiging kerstcantate op zaterdag 24 december, 19.30 uur in de Koorkerk
Lieve mensen van de Koorkerk, Traditiegetrouw spelen we op kerstavond een kerstmusical. Afgelopen jaren hebben we dat noodgedwongen anders in moeten vullen. Voor vorig jaar lag er een prachtig spel op de plank met Alie van Willigen in de hoofdrol maar ook dat stuk heeft het niet gehaald. Niet alleen corona trok hier een streep door. Het stuk zou gaan over het terugkijken naar de kerstnacht in een oorlog lang geleden. En toen werd het opeens echt oorlog…… Daar is op dit moment geen spoortje nostalgie in te bekennen. Hebben we dat dan nodig op kerstavond? Na lang wikken en wegen heb ik in overleg met Aleida toch een stuk gevonden waar we ons aan kunnen laven. Om de wereld niet buiten te sluiten maar wel een avond te vieren waar we energie uit kunnen halen. Daarom nodigen wij u van harte uit om te komen kijken naar: De Kerstcantate geschreven door Nico ter Linden en bewerkt voor onze Koorkerkers.
Met natuurlijk een hoofdrol voor de Cantorij! Met een hartelijke groet, mede namens Aleida,
Simone Ludikhuijze

13 jan

Films met een ziel – tweede keer

Films met een ziel – tweede keer

vrijdag 13 januari middag en eventueel donderdag 12 januari avond

In navolging van de filmkring van Ineke de Feijter willen wij film weer als expressie van hedendaagse zingeving inbrengen in de Koorkerk.
De eerste bijeenkomst afgelopen oktober was erg leuk en goed.
Deze tweede bijeenkomst gaat ook over vergeving, maar daarnaast zeker ook over waar God of het Goddelijke voor staat. In de film The Shack (2017) leert hoofdpersoon Mack, geholpen door een mysterieus drietal, de dingen vanuit een breder en hoger perspectief te bekijken.
Zo wordt hij geconfronteerd met zijn eigen neiging om over iedereen een oordeel te vellen. Vanuit daar wordt een weg ingeleid die leidt tot vergeving van de ontvoerder van zijn dochtertje, maar ook vergeving van zichzelf omdat hij onderdeel is van haar verdwijning. The Shack (1999) is een verhaal over vergeving, acceptatie en heling. En over godsbeelden. Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij begeleiden deze middag- en avondkring.
Gert Kooiman verzorgt de techniek. In het nagesprek gaan we op zoek naar symbolen, voortekenen en rake (al dan niet bijbelse) scênes en duidingen.
De bijeenkomst is op vrijdag 13 januari middag en eventueel op donderdag 12 januari avond. Om voldoende tijd te hebben voor een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor koffie en thee vanaf 13.15) en duurt de middag tot 16.30 uur. In de avond start de film om 19.30 en duurt minstens tot 22 uur.
Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis aan het Koorkerkhof). Graag opgeven bij Joep de Valk 0653 391524 of j.devalk AT telfort DOT nl

24 jan

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Wolter Koster over Humanisme

De heer Wolter Koster geeft een lezing over het Humanisme.

De lezing wordt gegeven in Hof van Buren, Nassaulaan Middelburg. We starten met een lunch om 12 uur, waarna de lezing volgt om 13 uur. 

De heer Wolter Koster (Apeldoorn 1945) heeft na zijn studieperiode aan de Kon. Militaire Academie (KMA) na 36 dienstjaren zijn werkzaamheden als officier van de Kon. Luchtmacht in het jaar 2000 beëindigd. De daaropvolgende jaren actief in diverse functies op sociaal maatschappelijk gebied. Zo is hij secretaris van de adviesraad van het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) en verbonden aan de Levenseinde Academie van de NVVE als presentator/voorlichter. Gedurende 2008-2020 actief als spreker bij uitvaarten van de Humanistische Uitvaartbegeleiding wat mede heeft geleid tot het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond. De titel van de lezing: Het Humanisme. Bij het rangschikken van de vele levensbeschouwingen en religieuze groeperingen neemt het Humanisme een aparte plaats in. Er is geen humanistische kerk en er is geen humanistisch geloof. Er is evenmin een humanistisch leerboek en er zijn geen humanistische rituelen. Is het Humanisme eigenlijk een godsdienst of is het slechts een levensbeschouwing, die het mens-zijn centraal stelt? In deze presentatie wordt kort aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken van het hedendaags humanisme.

28 feb

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: René Heinrichs over Pelgrimstochten

De heer René Heinrichs geeft een lezing over Pelgrimstochten.

De lezing wordt gegeven in Hof van Buren, Nassaulaan Middelburg. We starten met een lunch om 12 uur, waarna de lezing volgt om 13 uur.

De heer Wolter Koster (Apeldoorn 1945) heeft na zijn studieperiode aan de Kon. Militaire Academie (KMA) na 36 dienstjaren zijn werkzaamheden als officier van de Kon. Luchtmacht in het jaar 2000 beëindigd.
De daaropvolgende jaren actief in diverse functies op sociaal maatschappelijk gebied. Zo is hij secretaris van de adviesraad van het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) en verbonden aan de Levenseinde Academie van de NVVE als presentator/voorlichter.
Gedurende 2008-2020 actief als spreker bij uitvaarten van de Humanistische Uitvaartbegeleiding wat mede heeft geleid tot het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond. De titel van de lezing: Het Humanisme.
Bij het rangschikken van de vele levensbeschouwingen en religieuze groeperingen neemt het Humanisme een aparte plaats in. Er is geen humanistische kerk en er is geen humanistisch geloof. Er is evenmin een humanistisch leerboek en er zijn geen humanistische rituelen.
Is het Humanisme eigenlijk een godsdienst of is het slechts een levensbeschouwing, die het mens-zijn centraal stelt? In deze presentatie wordt kort aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis en de karakteristieken van het hedendaags humanisme.

28 mrt

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Trees Verwilligen over schilderen en restaureren door de tijd heen

Mevrouw Trees Verwilligen geeft een lezing over “Het tot stand komen en de restauratie
van schilderijen, door de tijd heen”.
De lezing wordt gegeven in Hof van Buren, Nassaulaan Middelburg. We starten met een lunch om 12 uur, waarna de lezing volgt om 13 uur.

Mevrouw Trees Verwilligen (Hulst 1942) beweerde als kleuter al dat ze later (kunst)schilder wilde worden. En ondanks een nogal vroeg huwelijk en al heel snel 3 kleine kinderen, kreeg ze het toch voor elkaar om op 27-jarige leeftijd ingeschreven te worden aan de kunstacademie van St. Niklaas (België), 12 km. van Hulst. In de opleiding werd veel belang gehecht aan het praktische, het vakbekwame van de kunstenaar. Dit trok haar ook aan. Als Zeeuws Vlaamse voelde zij zich ook erg verbonden met de Vlaamse primitieven, de technische uitvoerders van de schilderkunst bij uitstek!
Trees vindt nog steeds dat een goed schilderij meer moet zijn dan een neergesmeten emotie. Ze werkte meer dan 20 jaar als kunstschilder, zowel portretten, als landschappen en stillevens. Op haar 50-ste jaar kwam ze door een wonderlijk - en ook droevig - toeval terecht op de restauratieafdeling van het Rijksmuseum. Daarna, heeft ze met behulp van de specialisten daar, een half jaar als kopiiste mogen werken in de kelders onder het Museum. Ook stond de beslotenheid van de prachtige Museumbibliotheek tot haar beschikking, om onderzoek te doen naar oude recepten en werkwijzen. Er volgde nog een jaar (een dag per week) in Antwerpen, waar ze cum Laude slaagde. Ze werkt nog steeds en vindt veel vreugde in haar werk.
De titel van de lezing: Het tot stand komen en de restauratie van schilderijen, door de tijd heen. In de lezing wil ze vertellen over de geschiedenis van de mens. Die iets wil uitbeelden wat belangrijk is, of ontroerend, of ...macht geeft.
Het Beeld.
Tevens zal aan de orde komen hoe een muurschildering of een omvangrijk religieus werk tot stand komt en uiteindelijk een “gewoon schilderij”, zoals dat bij ons aan de muur hangt en dat soms helemaal vuil is of gevallen of gewoon beschadigd. Hoe gebeurt dat???
En mocht u zelf een, niet al te groot, schilderij hebben dat vuil is of beschadigd, breng het gewoon mee, Trees wil er graag naar kijken.

25 apr

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Joost Bakker over de schilderes Marlow Moss

De heer Joost Bakker geeft een lezing over de schilderes Marlow Moss.
De lezing wordt gegeven in Hof van Buren, Nassaulaan Middelburg. We starten met een lunch om 12 uur, waarna de lezing volgt om 13 uur.

De heer Joost Bakker (Eindhoven 1945) oud-zeeloods en kunstverzamelaar heeft sinds juli 1996 een galerie-kunsthandel in Middelburg. Na zijn pensionering in december 2000 houdt hij zich professioneel bezig met Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij als gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig over het Walcherse en met name het Veerse kunstgebeuren. In juni 2019 verscheen zijn uitgebreide monografie over de Veerse kunstenaarskolonie: ”Veere daar moest je geweest zijn”.
De titel van de lezing: Marlow Moss “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”.
De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958) geboren in het Engelse Kilburn (London) als Marjorie Jewell Moss is waarschijnlijk een van de minst bekende schilders uit de Parijse kunstgroep Abstraction- Création (opgericht 1931), waar zij op voorspraak van Piet Mondriaan ( 1872 – 1944) in 1932 geïntroduceerd werd. Opgegroeid in een welgesteld milieu en opgeleid met muziek en dans besloot zij op 25-jarige leeftijd kunstschilder te worden en veranderde haar voornaam officieel in het meer “onzijdige” Marlow. Haar levensmotto’s waren Ruimte, Beweging, Licht!