Binnenkort ...

26 mrt

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Emmy de Kraker-Pauw, Voedselbank Walcheren

Mevrouw Emmy de Kraker-Pauw is 42 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Zij is begonnen als leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarna o.a. als docent/onderwijskundige in het voortgezet en speciaal onderwijs gewerkt, als pleidingsmanager in het Hoger Beroeps Onderwijs (Hogeschool Utrecht) en als projectleider, onderzoeker en onderzoeksbegeleider van afstudeerprojecten bij het Lectoraat Onderwijsexcellentie (HZ University of Applied Sciences).
In 2018 is ze gepromoveerd aan de Faculteit Gedragswetenschappen - afdeling onderwijsneurowetenschappen - van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift “Beliefs Behind Behaviour” gaat over de rol die onze ideeën omtrent intelligentie en hersenen spelen bij ons gedrag. Ze geeft lezingen over onderwerpen betreffende hersenen en gedrag, neuromythes, enz.
Emmy is als vrijwilliger lid van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. Deze raad adviseert het College van B&W over de beleidsstukken binnen de gehele breedte van het sociaal domein. Maar de meeste tijd en energie gaat met veel plezier zitten in het vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Walcheren. Sinds 2008 is ze voorzitter van het bestuur, en vanuit die hoedanigheid verzorgt ze presentaties op scholen, en allerlei organisaties en/ of instellingen.

Titel van de lezing: “Voedselbank Walcheren”
Het werk van de Voedselbank Walcheren is en blijft noodzakelijk, ook hier bij ons op Walcheren. In deze presentatie wordt o.a. ingegaan op de doelstellingen van de voedselbank en krijgt u een indruk van alle werkzaamheden die de vrijwilligers (+/- 85!) door de week heen verrichten, teneinde op elke vrijdagochtend onze cliënten van levensmiddelen te kunnen voorzien. Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.
Maar ook een uitstapje naar de invloed van armoede op de ontwikkeling van het brein behoort tot de mogelijkheden!

23 apr

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Raymond Driessen, Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwer- pen van gebouwen in diverse culture

De heer Raymond Driessen(1943) heeft na de HBS-b afgerond te hebben in Winterswijk de opleiding architectuur in Delft afgerond.
Hij werkte bij een Nederlands bureau dat luchthavens ontwerpt over de gehele wereld. Zijn taak werd het ontwerpen van luchthavengebouwen in het Midden Oosten, ZuidOost Azië en na de omwenteling ook in Oost Europa.
Luchthavens in het Midden Oosten en Azië omvatten ontwerpen van allerlei gebouwen voor passagiersafhandeling, technische diensten, verkeerstorens etc., maar ook nederzettingen, ontvangstgebouwen voor lokale heersers.
De titel van de lezing is: ”Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwerpen van gebouwen in diverse culturen.”
Het ontwerpen van gebouwen in het Midden Oosten en Azië is niet alleen een ontmoe- ting met de traditionele architectuur, die nog steeds een belangrijke rol speelt . Maar is ook een confrontatie met de grote verschillen in de culturele achtergronden van op- drachtgevers. Deze verschillen bepalen niet alleen het ontwerp en aanpak van problemen, maar vooral de omgang met elkaar. In hoeverre speelt de lokale hiërarchie een rol ?
Waarop moet de nadruk gelegd worden bij de presentatie van een ontwerp? In de lezing wil ik vertellen over enige ervaringen hiermee.