Binnenkort ...

27 jun

Algemene ledenvergadering

Jammer genoeg moeten wij de datum van de ALV verzetten vanwege vertraging in de oplevering van de jaarcijfers. De vergadering wordt daarom verzet van donderdag 30 mei naar donderdag 27 juni vanaf 19.30 in de Koorkerk. Vervelend dat we moeten schuiven maar helaas is het niet anders.
Namens het bestuur, Teus Baars

Op donderdagavond 27 juni vanaf 19.30 uur zal in de Koorkerk de halfjaarlijkse ge-
meenteavond/ledenvergadering worden gehouden. Op de agenda staan het bestuurs-
verslag en de jaarrekeningen van de vereniging Koorkerk en de RGMZ. Verder willen
wij u meenemen in de eerste uitkomsten rond de ideeën bij het thema ‘Kerk in de stad’,
zoals wij die in de najaarsvergadering van 2023 bij u hebben opgehaald. De agenda en
de stukken zullen tijdig aan u ter beschikking worden gesteld.
Samenwerking binnen PGM verband
Achter de schermen werken Hugo Schorer en Gerlof van Hoek met drie leden van de
Nieuwe Kerkgemeente hard aan een nieuwe plaatselijke regeling. De materie is formeel
en complex maar de heren verzekeren ons dat de onderlinge verstandhouding in de
werkgroep goed is. Dat is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk inhoudelijk op
één lijn te komen! Voor de zomer wordt het definitieve concept verwacht dat binnen de
besturen kan worden besproken.