Binnenkort ...

4 okt

Films met een ziel: Buena Vista Social Club

In navolging van de film- kring over vergeving afgelopen jaar, willen wij film weer als expressie van hedendaagse zingeving inbrengen in de Koorkerk. De grote thema’s worden verbeeld en spreken tot onze verbeelding.
Het thema van 2023-2024 is ‘oud en volwassen’. Daar kun je veel onder verstaan. Onder andere een nieuwe levensinvulling vinden, rijpheid bereiken, omgaan met gebreken, maar zeker ook vreugde en vitaliteit.
De eerste film gaat over vreugde en vitaliteit. Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij begeleiden deze middagkring. In het nagesprek gaan we op zoek naar aansprekende beelden en inspirerende (al dan niet bijbelse) betekenissen. De volgende keer zal Elly van Kuijk de filmkring overnemen.

In 1997 lieten de muzikanten van de Buena Vista Social Club de wereld kennis maken met de levendige Cubaanse cultuur en de Son-muziek door middel van hun toegejuichte gelijknamige album. De Buena Vista Social Club, waar- van de bandleden destijds allemaal ruim op leeftijd waren, scoorde wereldwijde hits en toerde de hele wereld over. In de documentaire Buena Vista Social Club: Adios kijken de bandleden terug op de bijzondere jaren en vertellen ze hun persoonlijke verhalen waar nog altijd de passie vanaf spat.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 4 oktober. Om ook voldoende tijd te hebben voor een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor koffie en thee vanaf 13.15) en duurt de middag tot 16.30 uur.

Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis aan het Koorkerkhof ).

Graag opgeven bij Joep de Valk 06 53391524 of j.devalk AT telfort DOT nl

5 okt

Lange Jan Project: miniconcert in de Koorkerk door Gerard Boot op orgel

Op donderdag 5 oktober zijn er diverse activiteiten van het Lange Jan Project in de Wandelkerk en de Koorkerk. Om 15.00 uur is er een miniconcert in de Koorkerk door Gerard Boot op orgel. In de Wandelkerk is de tentoonstelling van Cobi Boone en Michiel Hermsen te zien. Cobi maakt beelden in steen onder de titel “Stillevens in steen” en Michiel maakt grafisch werk. Een hele mooie combinatie die trouwens op elke werkdag is te bekijken. De gastvrouwen en -heren van de koffiehoek staan vanaf 12.00 uur voor u klaar. Alle informatie is te vinden op www.langejanproject.wordpress.com

10 okt

Gesprekskring rond het boek ‘Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft’

Deze herfst en winter komen we maandelijks bij elkaar om ons te laven aan het gedachtegoed van theoloog en ethicus Frits de Lange. Op 5 middagen of avonden gaan we onderweg met De Lange, die ons uitdaagt om onszelf te relativeren en te onthechten van patronen en waarden die eerder in ons leven van belang voelden maar nu wellicht aan herziening toe zijn. Op de achterflap van het boek schrijft de Lange: “Ik wil met dit boek een voorstel doen voor een ander script voor de tweede levenshelft, dat je helpt om er zin in te krijgen.”
In dit andere script schetst de Lange het beeld van de wijze oudere. De oudere die zichzelf beter heeft leren kennen en daardoor met mildheid naar zichzelf en de ander kan kijken. Een dergelijke wijsheid en mildheid helpt om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

We komen op dinsdagmiddag of avond bij elkaar in de bestuurskamer van de Koorkerk op 10 oktober; 21 november; 19 december; 16 januari en 20 februari.

S.v.p. aanmelden bij Elly van Kuijk: predikant@ koorkerk.nl of 0655810187
Het boek van Frits de Lange is verkrijgbaar of bestelbaar bij o.a. de Drvkkerij:
Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft. Frits de Lange, Uitgeverij: VBK Media ISBN: 9789025907853 €21,99

Elly van Kuijk

24 okt

Arnold Wiggers:De collectie oud bezit van de ZB Bibliotheek van Zeeland(Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen)

De heer Arnold Wiggers (Winterswijk, 1958) studeerde geschiedenis in Nijmegen. Vanaf 1987 was hij werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) in Middelburg, laatstelijk als van hoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum. Na van juni 2000 tot oktober 2004 aan het Streekarchief Regio Eindhoven verbonden te zijn geweest, heeft hij tot augustus 2018 in de omgeving van Lausanne (CH) gewoond, waar hij in het volwassenenonderwijs werkzaam is geweest. Sindsdien weer woonachtig in Middelburg en actief op vrijwillige basis (Teeken Akademie, Zeeuws Genootschap, Vrienden van de ZB, Oostkerk en Welzijn Middelburg).

De titel van de lezing is:
De collectie oud bezit van de ZB Bibliotheek van Zeeland
Aan de Kousteensedijk in Middelburg worden in de kluis van wat inmiddels ZB Bibliotheek van Zeeland heet zo’n 18.000 boeken van voor 1800 bewaard, waarvan de oudste exemplaren uit de late middeleeuwen stammen.
Aan de hand van (foto’s van) bijzondere werken zal hij de wording van de collectie schetsen, waarin een grote rol is weggelegd voor de voormalige Provinciale Bibliotheek, het Zeeuws Genootschap en andere organisaties en particulieren. Bij dit alles hebben de hoogte- en dieptepunten in de Middelburgse geschiedenis hun duidelijke sporen nagelaten.

28 nov

Joost Bakker:Marlow Moss “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”(Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen)

De heer Joost Bakker (Eindhoven, 1945) oud-zeeloods en kunstverzamelaar heeft sinds juli 1996 een galerie- kunsthandel in Middelburg. Na zijn pensionering in december 2000 houdt hij zich professioneel bezig met Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is hij als gastconservator werkzaam voor Museum Veere. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig over het Walcherse en met name het Veerse kunstgebeuren. In juni 2019 verscheen zijn uitgebreide monografie over de Veerse kunstenaarskolonie:” Veere daar moest je geweest zijn”.

De titel van de lezing:
Marlow Moss “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”

De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958) geboren in het Engelse Kilburn (London) als Marjorie Jewell Moss is waarschijnlijk een van de minst bekende schilders uit de Parijse kunstgroep Abstraction- Création (opgericht 1931), waar zij op voorspraak van Piet Mondriaan ( 1872 – 1944) in 1932 geïntroduceerd werd. Opgegroeid in een welgesteld milieu en opgeleid met muziek en dans besloot zij op 25-jarige leeftijd kunstschilder te worden en veranderde haar voornaam officieel in het meer “onzijdige” Marlow. Haar levensmotto’s waren Ruimte, Beweging, Licht!

12 jan

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Johan Antheunisse, Even bomen..

De heer Johan Antheunisse is als ‘loopjongen’ begonnen bij verschillende Middelburgse bloemisten. Na de tuinbouwschool heeft hij de bloemist-opleiding gevolgd in Aalsmeer met daarna een hoveniersopleiding met tuintekenen. Omstreeks de tachtiger jaren de opleiding voor natuurgids voltooid waarmee hij nu de meeste tijd doorbrengt. Zo geeft hij rondleidingen in verschillende natuurgebieden maar ook in de stad. De laatste jaren verweeft hij de natuur, cultuur en historie met elkaar omdat we allen een onderdeel van die natuur zijn.
De titel van de lezing: Even bomen..
Even bomen over bomen. Volgens het woordenboek is dat gezellig, keuvelend uitvoerig praten. Bomen en mensen zijn al vele eeuwen met elkaar verbonden. Ooit zei eens iemand; “Het lijkt zo gewoon maar zonder bomen zijn we geen mens” en dit zegt al heel veel over bomen. Misschien heeft u de afgelopen zomer wel eens de schaduw opgezocht van een boom. Dan merkte je al gauw hoe verkoelend en ontspannend dat kan zijn. Maar bomen hebben nog meer waardevolle eigenschappen.
Vroeger was onze hele volksgeneeskunde afhankelijk van de bomen.
Het zijn ook goeie klimaatbeheersers en we zijn er veel meer van afhankelijk dan we beseffen. Ze werken verkoelend omdat ze meer water opnemen dan nodig is en dit komt via het blad terug, wat wij als verfrissend aanvoelen. Ze beschikken over een uniek systeem om zelf zuurstof te maken en waar wij voor een klein gedeelte van meeprofiteren.
Maar het allergrootste voordeel van bomen is, dat ze de lucht kunnen zuiveren tot wel meer dan 50 procent. En tenslotte - en niet de minste - verfraaien bomen onze omgeving. We kunnen ons allemaal wel een boom voor de geest halen die er vroeger ook al stond en waar verre familieleden ook al onder poseerden. Het zijn kostbare erfstukken die we moeten blijven koesteren. Ook op Walcheren zijn bomen altijd al een belangrijk gebruiksvoorwerp voor het boerenleven geweest.
Bomen zijn ook altijd te bewonderen met in ieder seizoen een andere schoonheid. Ze gaan altijd maar door, nooit gestrest of overhaast en alles op zijn tijd. Misschien dat ze hierdoor wel zo oud kunnen worden. Op deze middag komen een aantal verschillende bomen uit de Middelburgse omgeving aan bod.

27 feb

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Bob Latuheru, Ontwikkelingssamenwerking in deze tijd

De heer Bob Latuheru (1943) kwam in 1951 uit Ambon in Nederland aan. Hij ging in Middelburg naar de Christelijke Kweekschool en was daarna als leerkracht werkzaam aan de Mytylschool Zonneveld in Oostkapelle. In die periode studeerde hij Onderwijskunde/orthopedagogiek in Tilburg, werd directeur van de Mytylschool en vertrok na vier jaar naar het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland.
In deze periode leidde hij experimenten en projecten, gericht op sociale integratie. Daarnaast was hij hoofddocent bij het seminarium voor orthopedagogiek en later nog docent aan de MO opleiding pedagogiek. Op 61-jarige leeftijd met pensioen gegaan om meer tijd en ruimte te hebben voor zijn vrijwilligerswerk, namelijk het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten binnen het kader van de stedenband Vlissingen-Ambon.
De titel van zijn lezing: Ontwikkelingssamenwerking in deze tijd Ontwikkelingshulp is van alle tijden en het hoort bij mensen. Tegenwoordig spreken we eerder over ontwikkelingssamenwerking, omdat men bij ontwikkeling uitgaat van gelijkwaardigheid in plaats van een donor en een ontvanger. Er zijn vele vormen en strategieën van ontwikkelingshulp, internationale en nationale organisaties, ministeries, kerkgenootschappen, bedrijven, stichtingen. Het is een boeiend veld van manieren van je verantwoordelijk voelen voor elkaar... Ik wil het hier hebben over: elkaar bijstaan op lokaal niveau, namelijk via een stedenband. Vlissingen heeft een stedenband met de gemeente Ambon in Indonesië. Vanuit een gedeeld verleden uit de koloniale tijd hebben de bevolkingsgroepen wel met elkaar te maken gehad. Met name in de jaren na de 2e Wereldoorlog, waar Indonesië streefde naar zelfstandigheid, brak de tijd van de Politionele acties aan.

Heel veel Molukkers waren in dienst van het KNIL, en vochten dus voor de Driekleur, met overtuiging. Na die periode was er geen aanvaardbare plaats voor deze Molukse KNIL- militairen in Indonesië. Sinds 1951 wonen zij verspreid in Nederland, waaronder in Vlissingen. Vanwege een actieve houding van de Zeeuwse Molukkers in Vlissingen en een betrokken en meelevend gemeentebestuur, ontstaat in 1996 een stedenband tussen Vlissingen en Ambon. Een waarachtige Stedenband, die al 27 jaar bestaat en nog steeds doorgaat, met het doel elkaar te helpen, daar waar het nodig is. Op regionaal niveau, van gemeente tot gemeente, waar de gemeenschap aan meedoet, instituten en bedrijven bij betrokken worden en waar concrete resultaten tastbaar zijn. Er staat al een volwaardige oogkliniek op Ambon met de naam.....“KLINIK MATA AMBON - V!ISSINGEN”. In de volksmond: klinik mata A-V. Ieder doet het zijne om de wereld iets aangenamer te maken voor elkaar....

26 mrt

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Emmy de Kraker-Pauw, Voedselbank Walcheren

Mevrouw Emmy de Kraker-Pauw is 42 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Zij is begonnen als leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarna o.a. als docent/onderwijskundige in het voortgezet en speciaal onderwijs gewerkt, als pleidingsmanager in het Hoger Beroeps Onderwijs (Hogeschool Utrecht) en als projectleider, onderzoeker en onderzoeksbegeleider van afstudeerprojecten bij het Lectoraat Onderwijsexcellentie (HZ University of Applied Sciences).
In 2018 is ze gepromoveerd aan de Faculteit Gedragswetenschappen - afdeling onderwijsneurowetenschappen - van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift “Beliefs Behind Behaviour” gaat over de rol die onze ideeën omtrent intelligentie en hersenen spelen bij ons gedrag. Ze geeft lezingen over onderwerpen betreffende hersenen en gedrag, neuromythes, enz.
Emmy is als vrijwilliger lid van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg. Deze raad adviseert het College van B&W over de beleidsstukken binnen de gehele breedte van het sociaal domein. Maar de meeste tijd en energie gaat met veel plezier zitten in het vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Walcheren. Sinds 2008 is ze voorzitter van het bestuur, en vanuit die hoedanigheid verzorgt ze presentaties op scholen, en allerlei organisaties en/ of instellingen.

Titel van de lezing: “Voedselbank Walcheren”
Het werk van de Voedselbank Walcheren is en blijft noodzakelijk, ook hier bij ons op Walcheren. In deze presentatie wordt o.a. ingegaan op de doelstellingen van de voedselbank en krijgt u een indruk van alle werkzaamheden die de vrijwilligers (+/- 85!) door de week heen verrichten, teneinde op elke vrijdagochtend onze cliënten van levensmiddelen te kunnen voorzien. Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.
Maar ook een uitstapje naar de invloed van armoede op de ontwikkeling van het brein behoort tot de mogelijkheden!

23 apr

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen: Raymond Driessen, Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwer- pen van gebouwen in diverse culture

De heer Raymond Driessen(1943) heeft na de HBS-b afgerond te hebben in Winterswijk de opleiding architectuur in Delft afgerond.
Hij werkte bij een Nederlands bureau dat luchthavens ontwerpt over de gehele wereld. Zijn taak werd het ontwerpen van luchthavengebouwen in het Midden Oosten, ZuidOost Azië en na de omwenteling ook in Oost Europa.
Luchthavens in het Midden Oosten en Azië omvatten ontwerpen van allerlei gebouwen voor passagiersafhandeling, technische diensten, verkeerstorens etc., maar ook nederzettingen, ontvangstgebouwen voor lokale heersers.
De titel van de lezing is: ”Ervaringen met de culturele achtergronden bij het ontwerpen van gebouwen in diverse culturen.”
Het ontwerpen van gebouwen in het Midden Oosten en Azië is niet alleen een ontmoe- ting met de traditionele architectuur, die nog steeds een belangrijke rol speelt . Maar is ook een confrontatie met de grote verschillen in de culturele achtergronden van op- drachtgevers. Deze verschillen bepalen niet alleen het ontwerp en aanpak van problemen, maar vooral de omgang met elkaar. In hoeverre speelt de lokale hiërarchie een rol ?
Waarop moet de nadruk gelegd worden bij de presentatie van een ontwerp? In de lezing wil ik vertellen over enige ervaringen hiermee.