Cantorij

Vrijdagmorgen, ca. 10.30 uur: de leden van de cantorij druppelen via de keuken binnen voor de wekelijkse repetitie, en worden verwel- komd met een kopje koffie of thee.
Zo tegen elf uur maant Aleida Post ons, om onze plek in het koor in te nemen, om, voor- afgaand aan het echte zingen, de spieren en stembanden wat los te maken.
Rond 12 uur is het letterlijk einde oefening, en keren we huiswaarts, al dan niet na nog een gesprekje met koorleden en/of dirigente.
De cantorij bestaat nu uit zo’n 33 personen, en is een hechte groep mensen, die veel plezier beleven aan het samen zingen o.l.v. Aleida Post, alweer de nodige jaren de stimulerende kracht voor en achter ons koor, en zij heeft aangegeven, dat zij dat nog lang wil blijven, en dat verheugt ons zeer!
Wilt u meezingen? Van harte welkom!
Plaats en tijd: Koorkerk, elke vrijdag, van 10.30 tot 12 uur. Bel voor informatie: Nic. van der Noll, tel. 06 10 74 50 72