Over onze kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Tenzij anders vermeld, worden de diensten in de Koorkerk gehouden op elke zondag, aanvang om 10.00 uur.

In de Koorkerk verwelkomen wij vele voorgangers uit alle hoeken van het land met verschillende vrijzinnige achtergrond. Vele gastvoorgangers hebben een achtergrond van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnigen Nederland, maar ook voor vele andere voorgangers staan wij open als zij een inspirerend eigentijds verhaal kunnen brengen.

Zo zijn intussen de afgelopen jaren ook voorgangers van andere geloven en andere kerken voorgegaan. We willen ook graag dat gastpredikanten steeds beter gekend worden. als het lukt nodigen we ze ook meer dan eens per jaar uit. Wel is het zo dat wij hiernaast bewust ook streven naar nieuwe namen en nieuwe geluiden.

Onze gastvoorgangers geven een wezenlijke richting aan ons geloofsleven en daarmee aan ons functioneren als leden van een gemeenschap.

Wij experimenteren met een andersoortige invulling van de zondagochtend. Zo zijn de afgelopen jaren diensten in theater en musicalvorm, en in dialoogvorm gehouden. Ook zijn diensten ingevuld door andere religieuze of culturele of filosofische richtingen. bijv. Boeddhisten leverden hun bijdrage en weer andere diensten stonden in het teken van de muziek.

  • Als regel wordt na de dienst gezamenlijk koffie/thee gedronken. Iedere deelnemer aan de dienst is daarbij van harte welkom!
  • Tijdens de diensten wordt de mogelijkheid tot kinderopvang geboden.
  • Voor wie het moeilijk is zondags zelf naar de kerk te komen, kan de autodienst hulp bieden. Aanvragen bij Els Koole, tel. 06 19 03 68 70 zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00.
  • Wie niet in staat is de dienst bij te wonen of die nog eens wil beluisteren, kan de liturgie van de dienst nalezen op onze website¬†"koorkerk-intern.nl" of terugluisteren direct op deze link: Terugluisteren. Het mp3 bestand kan worden gedownload of meteen worden beluisterd.
  • De diensten worden op CD opgenomen. Wie niet in staat is de dienst bij te wonen of die nog eens wil beluisteren kan de dienst ook beluisteren via onze website http://www.koorkerk.nl/kerkdiensten/terugluisteren.htm. Het is ook mogelijk een CD bestellen bij Joop Tillema, Cdkoorkerk@gmail.com, of tel. (0118) 62 68 92