Over onze kerkdiensten

Rondom de kerkdiensten

Tenzij anders vermeld, worden elke zondag om 10.00 uur in de Koorkerk diensten gehouden.

In de Koorkerk verwelkomen wij vele voorgangers uit alle hoeken van het land met verschillende vrijzinnige achtergrond. Vele gastvoorgangers hebben een achtergrond van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnigen Nederland, maar ook voor vele andere voorgangers staan wij open als zij een inspirerend eigentijds verhaal kunnen brengen. Velen zijn na vele jaren met onze gemeenschap vertrouwd geraakt en wij leren hen steeds beter kennen. Daarnaast streven we ook bewust naar nieuwe namen en nieuwe geluiden.

Verder wordt ruimte gegeven voor een andersoortige invulling van de zondagochtend in samenwerking met o.a. de taakgroep Spagaat. Zo zijn de afgelopen jaren diensten in theater en musicalvorm, in dialoogvorm of diensten ingevuld door andere religieuze of culturele of filosofische richtingen. Zo zijn bij voorbeeld diensten ingevuld door boeddhisten en diensten die in het teken staan van de muziek gehouden.

  • Als regel wordt na de dienst gezamenlijk koffie/thee gedronken. Iedere deelnemer aan de dienst is daarbij van harte welkom!
  • Tijdens de diensten wordt de mogelijkheid tot kinderopvang geboden.
    Voor wie het moeilijk is zondags zelf naar de kerk te komen kan de autodienst hulp bieden. Aanvragen bij Els Koole, tel. 06 19 03 68 70 zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00.
  • Wie niet in staat is de dienst bij te wonen of die nog eens wil beluisteren, kan de liturgie van de dienst nalezen op onze website¬†"koorkerk-intern.nl" of terugluisteren direct op deze link: Terugluisteren. Het mp3 bestand kan worden gedownload of meteen worden beluisterd.
  • De diensten worden op CD opgenomen. Wie niet in staat is de dienst bij te wonen of die nog eens wil beluisteren kan de dienst ook beluisteren via onze website http://www.koorkerk.nl/kerkdiensten/terugluisteren.htmHet is ook mogelijk een CD bestellen bij Joop Tillema, Cdkoorkerk@gmail.com, of tel. (0118) 62 68 92