Over onze kerkdiensten

Tenzij anders vermeld, worden de diensten in de Koorkerk gehouden op elke zondag, aanvang om 10.00 uur.
Ook kan iedereen onze diensten uitstekend volgen via Kerk-TV.

Ga daarvoor naar kerkdienstgemist.nl.

In de Koorkerk verwelkomen wij vele voorgangers uit alle hoeken van het land met verschillende vrijzinnige achtergrond. Vele gastvoorgangers hebben een achtergrond van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnigen Nederland, maar ook voor vele andere voorgangers staan wij open als zij een inspirerend eigentijds verhaal kunnen brengen.
Zo zijn intussen de afgelopen jaren ook voorgangers van andere geloven en andere kerken voorgegaan. We willen ook graag dat gastpredikanten steeds beter gekend worden. als het lukt nodigen we ze ook meer dan eens per jaar uit. Wel is het zo dat wij hiernaast bewust ook streven naar nieuwe namen en nieuwe geluiden.
Onze gastvoorgangers geven een wezenlijke richting aan ons geloofsleven en daarmee aan ons functioneren als leden van een gemeenschap.
Wij experimenteren met een andersoortige invulling van de zondagochtend. Zo zijn de afgelopen jaren diensten in theater en musicalvorm, en in dialoogvorm gehouden. Ook zijn diensten ingevuld door andere religieuze of culturele of filosofische richtingen. bijv. Boeddhisten leverden hun bijdrage en weer andere diensten stonden in het teken van de muziek.

  • Tijdens de diensten worden er twee collectes gehouden, met collectezakken, maar er is ook een mogelijkheid om via de givt-app te doneren. Informatie hierover kunt u vinden op de achterkant van de liturgie.
  • Leden van de Koorkerkgemeenschap treden op als gastheer/gastvrouw en beginnen de dienst met een persoonlijk woord van welkom.
  • Voorafgaand, tijdens en na de diensten kunt u genieten van het orgelspel van onze vaste organisten, Rien Balkenende en Martin van der Bent.
  • Na afloop van de dienst wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken. Iedereen is daarbij van harte welkom!
  • Tijdens de diensten wordt de mogelijkheid tot kinderopvang geboden. Voor de kinderen hebben we een prachtige ruimte ingericht. Een knutselruimte, tevens theaterruimte. Tijdens de overdenking kunnen de kinderen daar op eigen wijze het Koorkerkfeestje beleven. Mocht u hier gebruik van willen maken laat het dan weten aan Simone Ludikhuijze, simlud@live.nl of 0118-633017 of 06-21341122
  • Voor wie het moeilijk is zondags zelf naar de kerk te komen, kan de autodienst hulp bieden. Aanvragen bij Els Koole, (06 19 03 68 70) zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00.