Over onze kerkdiensten


Tenzij anders vermeld, worden de diensten in de Koorkerk gehouden op elke zondag, aanvang om 10.00 uur.

Vanwege het coronavirus zijn onze kerkdiensten tijdelijk beperkt toegankelijk.
Mocht u een dienst in de Koorkerk willen bijwonen, dan vragen wij u vriendelijk de volgende regels in acht te nemen.

  • U geeft zich van te voren op bij onze coördinerend koster Henk Kappers, tel. 0118-639420 of hkappers AT zeelandnet DOT nl Tenzij u in de dienst een bepaalde functie vervult, kunt u alleen de dienst bijwonen als Henk Kappers u toestemming heeft gegeven.
  • U heeft in de kerk uw mondkapje op en doet dit alleen af als u zit
  • U houdt altijd anderhalve meter afstand
  • U neemt in de banken plaats op een van te voren klaar gelegd kussen. Indien u met één of meer personen komt, die tot één huishouden behoren, mag u naast elkaar gaan zitten.

Ook kan iedereen onze diensten uitstekend volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar kerkdienstgemist.nl.

In de Koorkerk verwelkomen wij vele voorgangers uit alle hoeken van het land met verschillende vrijzinnige achtergrond. Vele gastvoorgangers hebben een achtergrond van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnigen Nederland, maar ook voor vele andere voorgangers staan wij open als zij een inspirerend eigentijds verhaal kunnen brengen.
Zo zijn intussen de afgelopen jaren ook voorgangers van andere geloven en andere kerken voorgegaan. We willen ook graag dat gastpredikanten steeds beter gekend worden. als het lukt nodigen we ze ook meer dan eens per jaar uit. Wel is het zo dat wij hiernaast bewust ook streven naar nieuwe namen en nieuwe geluiden.
Onze gastvoorgangers geven een wezenlijke richting aan ons geloofsleven en daarmee aan ons functioneren als leden van een gemeenschap.
Wij experimenteren met een andersoortige invulling van de zondagochtend. Zo zijn de afgelopen jaren diensten in theater en musicalvorm, en in dialoogvorm gehouden. Ook zijn diensten ingevuld door andere religieuze of culturele of filosofische richtingen. bijv. Boeddhisten leverden hun bijdrage en weer andere diensten stonden in het teken van de muziek.

  • Als regel wordt na de dienst gezamenlijk koffie/thee gedronken. Iedere deelnemer aan de dienst is daarbij van harte welkom!
  • Tijdens de diensten wordt de mogelijkheid tot kinderopvang geboden.
  • Voor wie het moeilijk is zondags zelf naar de kerk te komen, kan de autodienst hulp bieden. Aanvragen bij Els Koole, (06 19 03 68 70) zaterdagavond tussen 18.00 en 19.00.