Bestuur, c.q. kerkenraad van de Koorkerk

Organisatiestructuur en werkwijze

Kerkenraad:

Ledenadministratie:
Nic. van der Noll (nicvandernoll AT gmail DOT com)

Werkwijze van bestuur en taakgroepen
Het bestuur geeft leiding aan de gemeenschap en co├Ârdineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen. Het bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de Koorkerkgemeenschap. Minstens een maal per jaar wordt in een algemene ledenvergadering, c.q. gemeenteavond verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd.

Taakgroepen:
De taakgroepen - waarin voor zover mogelijk steeds een bestuurslid zit - zijn in hoge mate zelfstandig in de uitvoering van hun deeltaak. En voeren de kerntaken van het bestuur uit.

  • Kerkdiensten
  • Diaconaat
  • Welkomstgroep
  • Bezoekgroep
  • Boekenmarkt
  • Beheer
  • Woord en Tafel
  • Publiciteit


Samenwerking buiten de Koorkerk

Leden van het bestuur, c.q. kerkenraad vertegenwoordigen de Koorkerkgemeenschap in de organen van de Protestantse Gemeente Middelburg, in de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en in de Remonstrantse Broederschap..