Taakgroepen

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenschap en co├Ârdineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen.

De volgende taakgroepen:

- Woord en tafel

- Welkomstgroep

- Diaconaat

- Pastoraat / Bezoekgroep

- Publiciteit

- Beeld en Geluid

- Beheer

voeren de kerntaken (diensten, diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting) van de kerkenraad uit.

Deze taakgroepen - waarin voorzover mogelijk steeds de kerkenraad vertegenwoordigd is - zijn in hoge mate zelfstandig m.b.t. de uitvoering van hun deeltaak.