Taakgroepen

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenschap en coördineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen.

De volgende taakgroepen:

- Woord en tafel

- Welkomstgroep

- Diaconaat-pastoraat

- Bezoekersgroep

- Publiciteit

- “Spagaat

voeren de kerntaken (diensten, diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting) van de kerkenraad uit.

Deze taakgroepen - waarin voorzover mogelijk steeds de kerkenraad vertegenwoordigd is - zijn in hoge mate zelfstandig m.b.t. de uitvoering van hun deeltaak.