Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

24 maart 202410.00 uurds. André Meiresonne, Den Haag.28 maart 202419.30 uur(Witte Donderdag)ds. Elly van Kuijk-SpaansDienst van Woord en Tafel31 maart 202410.00 uurds. Elly van Kuijk-Spaans

26 mei 202410.00 uurDs. Jan Berkvens.

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
10 maart 2024 10.00 uur pastor Wim van Goch, Middelburg Orde van Dinest
17 maart 2024 10.00 uur ds. Kim de Berg, Gouda Orde van Dienst
24 maart 2024 10.00 uur ds. André Meiresonne, Den Haag Orde van Dienst
28 maart 2024 19.30 uur(Witte Donderdag) ds. Elly van Kuijk-Spaans Dienst van Woord en Tafel Orde van Dienst
31 maart 2024 10.00 uur ds. Elly van Kuijk-Spaans Orde van Dienst
7 april 2024 10.00 uur Ds. Hans Noordeman Orde van Dienst
14 april 2024 10.00 uur Ds. Joyce Ronday Orde van Dienst
21 april 2024 10.00 uur Ds. Ivo de Jong .
28 april 2024 10.00 uur Ds. Anniek Lenselink .
5 mei 2024 10.00 uur Ds. Elly van Kuijk-Spaans .
12 mei 2024 10.00 uur Ds. Marga Haas .
19 mei 2024 10.00 uur Ds. Alain Verheij .

Toelichting diensten 2023

Maandag 25 december ds. Elly van Kuijk

Thema: Zien is geloven!

Zien is geloven! Dat is de titel van de overweging voor de dienst op Kerstmorgen, 25 december. Een uitspraak die soms heel gemakkelijk uit onze mond komt maar wat is zien, en waarin is het anders dan kijken?Natuurlijk klinkt op deze morgen het kerstevangelie en zingen we bekende kerstliederen. Hoezeer het ook donker rond ons kan voelen in deze verwarrende tijd, met elkaar houden we de belofte gaande dat licht doorbreekt. Zien is immers geloven...
Elly van Kuijk

Zondag 31 december ds. Wim Jansen

Thema: Voorbestemming?

Het is toch mooi dat ik regelmatig de rol van invuller/ vervanger mag vervullen. Zondag 31 december is zo’n zondag dat de meeste kerkgangers, na al die kerstdien- sten, wel eens lekker thuis willen blijven. Zo’n zondag die dus vaak over het hoofd wordt gezien, zelfs door preekvoorzieners. Maar een oud principe is dat de kerk nu eenmaal dient te voorzien in een viering en een voorganger. Geen hond/voorganger die zo’n zondag voor zijn rekening wil nemen! Wat nu gedaan? Maar toen kwam... juist, de white cowboy die altijd in de gaten springt. En toevallig ook nog in de buurt woont. Wat is er mooier op zo’n ou- dejaarsdag dan het prachtige gedicht uit Prediker 3 te lezen: Er is een tijd om... etc. Of ernaar te luisteren in de versie van Bob Dylan en dat in de uitvoering van The Byrds. En na te den- ken over het raadselachtige fenomeen tijd. En het gevoel van bestemming. Voorbestemming zelfs. Of is alles toeval? Gelukkig weet Spinoza raad. En ook de Russisch/Oekraïense schrijver Konstantin Paustovski helpt een handje. Of is het een grote hand?
Op een kruising van honderden wegen komen mensen elkaar toevallig tegen, niet wetend dat hun leven tot nu toe voorbereiding op deze ontmoeting was.
White cowboy Wim Jansen, Vlissingen

Zondag 07 januari ds. Elly van Kuijk-Spaans

Thema: Geschenk

De eerste keer weer dat we als gemeente bij elkaar komen in het nieuwe jaar! Toch keren we nog even terug in de dienst naar de decembermaand. De maand waarin we, getuige de reclames, ons volop mochten verheugen op heerlijke maaltijden en geschenken.
Met dat woord ‘geschenk’ gaan we nog even verder op deze zondagmorgen. Want in het verhaal bij Driekoningen speelt dit woord ook een rol. We lezen het verhaal en zullen ons vooral concentreren op één cadeau in het bijzonder: goud!
Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 28 januari ds. Wim Jansen

Thema: Uit jezelf vandaan geroepen

Een groot probleem van deze tijd acht ik het doorgeslagen identiteitsdenken.
En daaruit voortvloeiende identiteitspolitiek, tribalisme geheten. Met andere woorden – en die zullen ons bekender in de oren klinken – ‘eigen volk eerst’, ‘eigen kleur eerst’, ‘America first’.
Nationalisme, regionalisme, provincialisme. En voor de goede orde: je vindt het ter rechter en ter linker zijde. Het is de bron van alle oorlog en zeker ook van de huidige ellende in Oekraïne en Gaza. De oproep van deze zondag is: Kom uit je bubbel, doorbreek de grenzen van je ‘stam’. Laat je uit jezelf vandaan roepen. Gaandeweg mijn leven heb ik mij ook in dat proces begeven en alleen zo komt een mens telkens een lichtkring dieper in de liefde, de titel van mijn nieuwe boek, dat eind maart verschijnt.
We lezen het prachtige verhaal van Ruth die uit haar land en volk en God treedt en zo de grenzen doorbreekt. En we luisteren naar een mooi lied van Stef Bos dat daarover gaat en we lezen een tekst van hiphopartiest Typhoon. Ik denk dat het de bestemming is van ons leven: we worden uit onszelf vandaan geroepen.
Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 3 maart ds. Chris Vonck uit Brasschaat

Thema: Reflectie

Er zijn wetenschappers en er zijn genieën en het is een zegen om in je leven een genie te mogen ontmoeten. Er mee te spreken is mogelijk, maar om met hem of haar te reflecteren is iets gans anders.
De Zweed E. Swedenborg (+1772) was zo’n genie. Hij was als wetenschapper (metal- lurgie/mineralogie, geologie en scheikunde) in dienst van de Zweedse regering en bezocht in die hoedanigheid onze lage landen (Amsterdam, Breda, Willemstad, Antwerpen, Boom). Tijdens zijn leven verdiepte hij zich in het religieuze verschijnsel. Hij schreef enorm veel. Hierbij een citaat belangrijk voor de eredienst begin maart: “De mens houdt vanaf de geboorte van niets anders dan van zichzelf en de wereld, want niets anders verschijnt voor zijn ogen en daarom houdt niets anders zijn geest bezig. Deze liefde is lichamelijk-natuurlijk en kan men materiële liefde noemen. Als wij naar de tempel gaan – in België verkiezen bepaalde protestanten hun gemeenschap tempel te noemen –dan is dit in bepaalde context een afwijking van de natuurlijke toestand. De zuivere rede poneert deze hypothese tot er verwondering opdaagt en de mens plotseling spreekt van apotheose. Verwondering is kerst en knielen voor het jonggeboren leven dat liefde is. Een liefde die wijst naar Pasen.
ds. Chris Vonck

Zondag 10 maart pastor Wim van Goch uit Middelburg

Thema: Veertigdagentijd

Kerkelijk tellen we af (of is het op) naar Pasen.
Er wordt vanouds heel wat afgeteld in de heilige Schrift. Ook in wereldse zin rekenen we wat af, deze dagen. Onze bijdragen aan defensie. Koopkracht.
Financiële mee- en tegenvallers. Bijdragen aan Oekraïne, in brood en wapens. Verschillende teksten (Prediker, Jeremia, Johannes) vertellen over tellen. Ik zal in ieder geval mijn woorden tellen (‘hoelang duurt mijn speech’) want we hebben 60 minuten.
( https://www.debatrix.com/nl/tools/calculator-hoelang-duurt-jouw-speech/ ).
Wim van Goch

Zondag 17 maart ds. André Meiresonne uit Den Haag

Thema: Wie is mijn naaste?

De Veertigdagentijd is gaande. Een tijd om ons te bezinnen. Bijvoorbeeld op de vraag: Hoe gaan we met elkaar om? Vandaar het thema van deze dienst: Wie is mijn naaste? Onze naaste, de mens die bedoeld wordt in ‘naastenliefde’, de clou van het christen- dom. Waarmee we onszelf ook een knap onmogelijke opdracht hebben gegeven. Want kom er maar eens om, ‘je naaste liefhebben’. En dan ook nog ‘als jezelf ’. Niet te doen. En toch, we zouden het zo graag willen – waarmee we ons in een knap onmogelijke positie manoeuvreren. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe dat moet, echte naastenliefde opbrengen. Te groot, te veel, te moeilijk. Wie wel trouwens? We lezen er de Bijbel maar eens op na: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Overbekend, maar het verhaal kan je blijven verbazen en, wie weet, inspireren.
André Meiresonne

Kerk-TV

Iedereen kan onze diensten volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl

Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten

U kunt uw collectebijdragen ook overmaken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.