Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
18 april 2021 10.00 uur ds. Wim Jansen zie Binnenkort ... Orde van Dienst
25 april 2021 10.00 uur ds. Kim Magnee zie Binnenkort ...
2 mei 2021 10.00 uur ds. Chris Vonck .
9 mei 2021 10.00 uur ds. Gerrit Klein .
16 mei 2021 10.00 uur ds. Alke Liebich .
23 mei 2021 10.00 uur ds. Monique van Zoest 1ste Pinksterdag                   
30 mei 2021 10.00 uur ds. Monique van Zoest .
6 juni 2021 10.00 uur ds. Annemike v.d. Meiden .
13 juni 2021 10.00 uur dhr. Frank Ploum .
20 juni 2021 10.00 uur ds. Marieke Fernhout .
27 juni 2021 10.00 uur ds. Tina Geels .


Vanwege het coronavirus zijn onze kerkdiensten tijdelijk alléén toegankelijk voor de direct bij de
dienst betrokkenen, zoals voorganger, koster, organist, cameramensen e.d.
Maar gelukkig kan iedereen onze diensten uitstekend volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl

Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten
In verband met de coronamaatregelen wordt er momenteel tijdens de Koorkerkdiensten niet gecollecteerd.
Wij verzoeken u daarom uw collectebijdragen over te maken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.