Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
05 november 2023 10.00 uur ds. Wim Jansen Orde van Dienst
12 november 2023 10.00 uur ds. Ivo de Jong Orde van Dienst
19 november 2023 10.00 uur ds. Jan Klijnsma Orde van Dienst
26 november 2023 10.00 uur ds. Rachelle van Andel Orde van Dienst
03 december 2023 10.00 uur dr. Tjaard Barnard Orde van Dienst
10 december 2023 10.00 uur ds. Martijn Junte .
17 december 2023 10.00 uur rev. Dirk van Leeuwen .
24 december 2023 19.30 uur Kerstspelk .
25 december 2023 10.00 uur ds. Elly van Kuijk .

Toelichting diensten 2023

Zondag 19 november 2023, Ds. Jan Klijnsma

Thema: Gideon

a, die Gideon, wat moet je van hem vinden? Een dwaas is hij natuurlijk niet, maar om hem nu onmiddellijk een prominente plek in het Pantheon van de groten der aarde te geven, daartoe geven de verhalen van deze richter ook geen aanleiding. Misschien maakt dat hem ook zo menselijk, een van ons. Over het algemeen zijn wij geen broddelaars die niets kunnen: we kennen de zeven sloten, maar lopen er niet te- gelijkertijd in, er is altijd wel iets waarmee we voor de dag kunnen komen. Helden zijn we daarentegen meestal ook niet. Ach, we nemen wel eens een risico, maar de meesten van ons zullen in deze stad geen standbeeld krijgen. Bovendien: de mens tegen wie op het ene moment hoog wordt opgekeken, kan op een ander moment in de geschiedenis in een heel ander daglicht komen te staan. Iedere tijd kent zijn eigen oordeel, zoals het in deze dagen bijv. over Israël en de Palestijnen.
Jan Klijnsma

Zondag 03 december dr. Tjaard Barnard

Thema: Eerste advent, ontmoeting en verwachting

Twee dames ontmoeten elkaar. Elisabeth en Maria. Allebei in verwachting van twee bijzondere mensen. Johannes de Doper en Jezus. Twee kanten van een boodschap: een donderpreek tot bekering en een woord vol van liefde.
Tjaard Barnard

Kerk-TV

Iedereen kan onze diensten volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl
Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten

U kunt uw collectebijdragen ook overmaken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.