Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
4 juni 2023 10.00 uur Ds. Paul Saraber Orde van Dienst
11 juni 2023 10.00 uur Ds. Paul Saraber .
18 juni 2023 10.00 uur Ds. Marga Haas .
25 juni 2023 10.00 uur Ds. Jan Berkvens .
2 juli 2023 10.00 uur Ds. Chris Kors .
9 juli 2023 10.00 uur Ds. Hans le Grand .
16 juli 2023 10.00 uur Ds. Aries van Meeteren .
23 juli 2023 10.00 uur Ds. Joyce Rondaij .
30 juli 2023 10.00 uur Ds. Joep de Valk .

Toelichting diensten 2022

Zondag 23 april 2023 ds.Dinie Eerland-van Vliet

Thema: Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen, waar in verschillende gedaanten van leven en dood aan de orde zijn, klinken tegengestelde stemmen van religieuze leiders en machthebbers in het keuzen maken rond rechtvaardig handelen en eigen- belang. Hoe wordt de Mensenzoon, Jezus, gezien in zijn rondwandelen op aarde?
Die vraag komt opnieuw aanbod na zijn Opstanding. De Evangelist Johannes neemt ons mee in zijn denken over wie Jezus is. Het verhaal van Jezus’ verschijning aan het meer waar zijn leerlingen hun oude beroep van visser weer oppakken.
Te lezen in Johannes 21, 1-14. De zee biedt geen vis, wat doe je als een man op de oever je stoort in je werk, als je niets gevangen hebt? Wat is de zeggingskracht van het Johannesverhaal voor ons? Voor nu denk ik, laten we eerst de weg naar Pasen gaan……
In de woorden van de dichter klinkt het zo:

Pasen
In het doodspunt van de tijd,
in het donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grond verloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wondertijd.

In dit morgenlijk begin,
in dit heden van Gods dromen
- leven aan de dood ontkomen -
ingeplant en opgenomen
gaan wij vol verwondering,
nieuwe mens, de toekomst in.
Inge Lievaart
Graag wens ik u/jou Het Licht van Pasen toe.
Ds.Dinie Eerland-van Vliet

Zondag 7 mei 2023, ds. Wim Jansen

Thema: Zalige vreugde om niets

Kan je daar nog bij komen? Bij dat euforische geluk dat je soms als kind ervoer? Een geluk zonder dat er een speciale reden voor was, of hooguit een minimale aanleiding. Ik ervoer het onlangs weer eens toen ik een prachtige voetbalwedstrijd meemaakte in de Grolsch Veste, de voetbaltempel van FC Twente in Enschede. Is een doelpunt of de winst belangrijk in het licht van de eeuwigheid? Natuurlijk niet. Het is het juichen om het juichen. Om de sfeer waarin je wordt opgenomen. Het is een vreugde om niets, die ook uit het niets opwelt.
Het leven als één orgastisch feest, juist in het licht van de dood. Een oerdrang om te rennen en te razen en te juichen en te zingen. En te loven... Is dat dan misschien wat de psalmdichters bedoelden met ‘God loven’? Een uit de diepste intuïtie opborrelende noodzaak om alles en iedereen lief te hebben – want dat is wat eruit voortvloeit. Dan is er geen sprake meer van ‘ik zing’ maar ‘van een stem die in mij oprijst’, zoals Abel Herzberg het formuleert. Die ervaring, opkomend vanaf de bodem van de ziel, dat moet wel met God te maken hebben. Ik kwam een prachtig liedje van Hans de Booij op het spoor: Nooit meer van God los. Dat drukt het wat mij betreft precies uit. Verder nog teksten uit de psalmen. Ik verheug mij op 7 mei. Om niets.
Ds. Wim Jansen, Vlissingen

Zondag 14 mei 2023, pastor Wim van Goch

Op 14 mei mag ik weer voorgaan in de Koorkerk. In zekere zin is voorgaan een soort van vraag en antwoordspel. De voorganger werpt vragen of suggesties op, de toehoorder (beter: deelnemer) komt innerlijk tot antwoorden. De bijbel is een verzameling fascinerende en soms een duistere verzameling van vragen en antwoorden. Is er een “voornaamste vraag”? En hoe luidt die dan? En het antwoord? Komt er een dialoog tot stand? Of preken we eigenlijk alleen voor eigen parochie? Het laatste stuk van het Johannes evangelie en waarschijn-lijk een van de oerverhalen uit het eerste testament zullen we lezen. En ik ga te rade bij Levinas, de intrigerende wijsgeer. Vanaf deze plek trouwens: hartelijke groet aan Luuk. En heel de Koorkerk-gemeenschap: van harte gelukgewenst met het vinden van een nieuwe voorganger!
Wim van Goch

Zondag 4 juni 2023, ds. Paul Saraber

Thema:Tussen droom en werkelijkheid

Wellicht als wij bij elkaar zijn, dromen wij en daarna dient de werkelijkheid zich weer aan. Houden wij dat vol, of heb je dromen nodig om te leven? Maar als alle dromen voorbij zijn, houdt het leven dan op? En als je oud geworden bent waar droom je dan nog van?
Paul Saraber

Zondag 11 juni 2023, ds. Paul Saraber

Thema:Leven zonder hemel, kan dat?

De dag dat ik dit schrijf is het Hemelvaart en tweemaal slapen wij in de Heilige Hoogte. Dat zette mij aan het denken over de hemel. Joop Tillema stuurde mij een kort uittreksel van het boek “De heilige onrust” van Frits de Lange. Hij schrijft dat het beter is om te leven alsof er geen hemel bestaat. Relevanter is de vraag hoe het geloof in een hiernamaals functioneert.
Paul Saraber

Zondag 18 juni 2023, ds. Marga Haas

We lezen Psalm 1 en Lukas 6:43-45. Beide lezingen schilderen de mens als een boom. Bij dat beeld staan we in de overweging uitvoerig stil.
Marga Haas

Zondag 25 juni 2023, ds. Jan Berkvens

Wat leuk dat ik weer eens mag voorgaan in uw gemeente. Het is alweer enige tijd geleden, dus ik kijk erg uit naar de viering van 25 juni. We gaan het hebben over hoe we licht en vrede in de wereld kunnen brengen. Dat lijkt een onmogelijke opgave en toch is het een opgave die we niet los mogen laten. En vermoedelijk ook niet los willen laten. Want als wij het niet doen, wie dan wel? We zullen het lied van vrede zingen, dat is lied 1016 uit het Nieuwe Liedboek. Dit prachtige lied zullen we als slotlied zingen en het hoort bij de tekst uit Jesaja 2: 2-5. Ik hoop u 25 juni te ontmoeten in uw prachtige Koorkerk.
ds. Jan Berkvens

Kerk-TV

Iedereen kan onze diensten volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl
Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten

U kunt uw collectebijdragen ook overmaken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.