Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
2-oktober 2022 10.00 uur ds. Rachelle van Andel Orde van Dienst
9-oktober 2022 10.00 uur ds. Joep de Valk .
16-oktober 2022 10.00 uur ds. Hans Noordeman .
23-oktober 2022 10.00 uur rev. D. van Leeuwen .
30-oktober 2022 10.00 uur ds. Wim Jansen .
6-november 2022 10.00 uur mw. M. Zandbergen .
13-november 2022 10.00 uur ds. André Meiresonne .
20-november 2022 10.00 uur ds. Alain Verheij .
27-november 2022 10.00 uur Vacant .
4-december 2022 10.00 uur dr, Tjaard Barnard .
11-december 2022 10.00 uur ds. M. van Zoest .
18-december 2022 10.00 uur ds. Marga Haas .
24-december 2022 19.30 uur Kerstmusical .
25-december 2022 10.00 uur ds. Wim Jansen .

Toelichting diensten 2022

11 september 2022, ds. Elly van Kuijk

Thema: Zoek de hoogte in de breedteBij dit thema lezen we uit Genesis 11: het verhaal van de toren van Babel. Een verhaal dat vele kunstenaars door de eeuwen heen heeft geïnspireerd en ook vandaag volop zeggings- kracht heeft.
Want ook nu, in een wereld vol hectiek en verwarring, voelt het verleidelijk en veilig onze eigen torens te bouwen waarin we onder elkaar zijn en blijven.
Maar wat doet dat met ons samen leven? Met ons verstaanbaar zijn voor die ander, die we nog niet kennen?
Naast de woorden uit Genesis willen dichtregels én een musical ons vanmorgen aansporen onze torens te verlaten en elkaar te ontmoeten in de breedte van het dal.
Elly van Kuijk

Zondag 18 september 2022, pastor Wim van Goch

Soms kom je een verhaal tegen, waarvan je denkt: aardig, maar het is een opmaat of een beginnetje voor iets groters.
En kom je er later achter dat de bijzaak, het bij-verhaal, mis- schien wel het hoofdverhaal is.
Dat overkomt bij het verhaal van de vrouw die heel ziek is, en Jezus aanraakt. Terwijl zij, juist zij, dat eigenlijk niet mag. Want: ziek, onzuiver, en vervuld van schaamte.
Marcus schrijft daarover, in zijn boek in hoofdstuk 5. Ook welbekend als de vrouw die de zoom van Jezus’ mantel aanraakt. Daarna schrijft Marcus hoe Jezus een meisje uit doodsslaap opwekt (wat ik vroeger als hoofdverhaal zag). Ook mooi, maar juist de vrouw raakt door haar schaamte heen aan de kern van christendom en van mens-zijn.
Dat ontroert en enthousiasmeert me. U hopelijk ook.
Wim van Goch

Zondag 25 september 2022, ds. Ivo de Jong

Thema: ‘de oorsprong van het rastahaar en reggae muziek’Zondag 25 september ben ik uw gastpredikant.
Thema ditmaal: ‘de oorsprong van het rastahaar en reggae muziek’.
We gaan natuurlijk luisteren naar Bob Marley.
Dat komt allemaal door Lucas: die vertelde het verhaal van de Ethiopiër, de eerste Afrikaan die christen werd (en die was nog wel een castraat ook).
Het verhaal vind je in Handelingen 8. Thema: “Hij zette de wagen stil”.
Een prent van Rembrandt krijgt iedere bezoeker gratis mee.
Ivo de Jong

Zondag 9 oktober 2022, ds. Joep de Valk

Doop van Mason en Sam
Een doop in de Koorkerk! Wij mogen als gemeente de broertjes Mason (4) en Sam (2) en hun ouders begeleiden bij een belangrijk moment in hun leven: gedoopt worden en daarmee vieren dat zij een geliefd kind zijn van God. De broertjes zijn achterkleinkinderen van Harm en Lies Kuiper.
Deze zondag moet natuurlijk het verhaal over Jezus’ doop in de Jordaan klinken. Ik kies als thema “Verstaan en geroepen zijn”, gebaseerd op het boekje Geest uit de reeks Goddeeltjes van een aantal jaar geleden. Daarin staat de doop in de Jordaan als voorbeeld van verstaan en geroepen zijn. Het gaat over onszelf. De kern van het boekje luidt:
Het verstaan van onszelf is iets van een andere categorie. Het is een moment van openbaring. Het wordt ons gegeven in een ervaring waarin wij onszelf te boven gaan en gaan zien waartoe ons leven is, wat de bestemming ervan is. Op het moment dat wij dat gaan zien, krijgt ons bestaan in onze eigen beleving pas werkelijk kwaliteit van leven.
Joep de Valk

Kerk-TV

Iedereen kan onze diensten volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl
Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten

In verband met de coronamaatregelen werd er tijdens de Koorkerkdiensten niet gecollecteerd. Die maatregel is nu vervallen.
U kunt uw collectebijdragen ook overmaken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.