Agenda Koorkerkdiensten


De voorgangers in onze komende diensten zijn :

Datum                      
Aanvangstijd     
Voorganger                                
Bijzonderheden                    
29 mei 2022 10.00 uur pastor Wim van Goch Orde van Dienst
5 juni 2022 10.00 uur Pim Steenbergen .
12 juni 2022 10.00 uur ds. Jan Klijnsma .
19 juni 2022 10.00 uur ds. Annemieke van der Meiden .
26 juni 2022 10.00 uur ds. Wim Jansen .
3 juli 2022 10.00 uur ds. Dinie Eerland .
10 juli 2022 10.00 uur ds. Pim Steenbergen .
17 juli 2022 10.00 uur ds. Monique van Zoest .
24 juli 2022 10.00 uur ds. Aries van Meeteren .
31 juli 2022 10.00 uur ds. Joep de Valk .

Toelichting diensten 2022

Zondag 5 juni 2022, ds. Pim Steenbergen

Thema: PinksterenOp Pinksteren zingt de cantorij, de lezing is uit Ruth 2.
Pim Steenbergen

26 juni 2022, ds. Wim Jansen

Thema: ‘Light my fire’Wat zijn er toch veel mensen met een burn out. Maar ook zonder burn out kun je uitgeblust leven. Genoegen nemend met… Veel mensen leven zonder bezieling, zonder innerlijke gloed. In deze weken na Pinksteren worden we aangestoken door mensen die begeesterd leven. Onze wereld heeft het nodig, begeestering, be- zieling, vuur. Het besef dat de dingen een diepere laag hebben, een spirituele dimensie, een onderliggende gloed die de mensen warm houdt en verlicht. Hen tot mensen met uitstraling maakt. Ik denk aan Van Gogh met zijn door het licht begeesterde schilderijen, aan zijn hartstochtelijke brieven in het boek: Ik heb een vuur in mij. We hebben allemaal dat vuur in ons! Zoals in het gedicht van eigen hand dat ik zal citeren:
Mijn kille brein bevat een warmtebron
waar ik op aan kan sluiten,
vuur van een diep verscholen zon……

Hoe kunnen we elkaar aansteken en warm maken in een zo kille wereld? Dat is de vraag van deze zondag, aan de hand van aanstekelijke woorden uit Jeremia 20 en Handelingen 2. En een aanstekelijk nummer van The Doors uit de jaren 60: Light my fire. Het is het themalied, dat we ook in de dienst beluisteren.
Ds. Wim Jansen, Veere

Kerk-TV

Iedereen kan onze diensten volgen via Kerk-TV.
Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl
Voor elke kerkdienst wordt een Orde van Dienst opgesteld. Deze is hierboven te vinden in de kolom Bijzonderheden, zodra deze beschikbaar is.

Collecten

In verband met de coronamaatregelen werd er tijdens de Koorkerkdiensten niet gecollecteerd. Die maatregel is nu vervallen.
U kunt uw collectebijdragen ook overmaken op de volgende rekeningnummers:
- voor de Diaconie: IBAN NL 50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM te Middelburg,
- voor de Koorkerkgemeenschap: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap.