Boekenmarkt in de Koorkerk


Een aparte activiteit in onze Koorkerk is de boekenmarkt. Deze valt niet direct onder een officiële taakgroep, het is geen werkgroep, het is geen kring. Het is gewoon een groep van ruim dertig enthousiaste vrijwilligers uit de Koorkerkgemeenschap die het leuk vinden om met elkaar goede boeken (en bladmuziek!) in te zamelen, te sorteren, te rubriceren en te verkopen in een stukje van onze prachtige Koorkerk.

In verband daarmee zoeken wij, onder het motto "Schenk uw boeken aan de Koorkerk", boeken (en bladmuziek!) in nette, goed verkoopbare staat. Als richtlijn kunt u aanhouden: zou ik dit boek zelf zo nog willen kopen?

De ervaring leert dat schoolboeken, studieboeken, encyclopedieën, bibliotheekboeken, woordenboeken, atlassen, Readers Digest (Het Beste), boeketreeks, streekromans, kapotte boeken en tijdschriften zeer slecht in de markt liggen, om welke reden we daar nadrukkelijk NIET naar op zoek zijn. 

Dus wilt u uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega's, buren, clubgenoten, relaties) die dat willen doen? Denk dan aan ons!
Momenteel ligt de inname van boeken vanwege de maatregelen rondom het coronavirus stil.
Wilt u bericht krijgen als we deze activiteit hervatten?
Stuur dan een e-mail naar boekenmarkt@koorkerk.nl of kijk op www.koorkerk.nl/actueel/nieuws.htm.

Daarnaast zijn wij vanwege een gewijzigde opzet van onze boekenmarkt naarstig op zoek naar (gebruikte) Lundia kasten. Wat wij daarvan zoeken leest u in het overzicht onderaan deze pagina. Heeft u iets van die lijst en wilt u dat aan ons schenken, zend dan ook in dat geval even een bericht aan bovenstaand e-mailadres. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!


Schenk uw Lundia aan de Koorkerk

Voor onze komende boekenmarkt in de Koorkerk te Middelburg zoeken wij nog de volgende Lundia kastonderdelen:

Eindzijstukken
- 6 eindzijstukken van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 22 cm diep,
- 6 eindzijstukken van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep,
- 4 eindzijstukken van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 22 cm diep,
- 4 eindzijstukken van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep.

Variozijstukken (tussenstaanders)
- 17 tussenstaanders van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 22 cm diep,
- 17 tussenstaanders van 218 cm hoog (elke hoogte vanaf 208 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep,
- 10 tussenstaanders van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 22 cm diep,
- 10 tussenstaanders van 118 cm hoog (elke hoogte vanaf 108 cm is zeer welkom!) en 30 cm diep.

Schappen (planken)
- 112 schappen van 80 cm breed en 22 cm diep,
- 88 schappen van 100 cm breed en 22 cm diep,
- 112 schappen van 80 cm breed en 30 cm diep,
- 88 schappen van 100 cm breed en 30 cm diep.

Plinten
- 16 plinten van 80 cm breed,
- 13 plinten van 100 cm breed.

Verstevigingskruizen
- 6 stuks voor 80 en/of 100 cm brede kasten.

 Boekensteunen
- van Lundia of anderszins, we hebben er nooit genoeg!

Deuren, laden en ladeblokken
- ook deuren, laden en ladeblokken zijn zeer welkom!
- datzelfde geldt voor staanders, schappen, laden en ladeblokken van 40 cm diep.

Wilt u van het bovenstaande iets aan ons schenken, neemt u dan alstublieft contact met ons op via boekenmarkt@koorkerk.nl
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw reactie!