Wandelkerk


Het middelste gedeelte van de abdijkerken is de zgn. "Wandelkerk".

Naar het gewelf kijkend valt het op dat deze één architectonisch geheel vormt met de Koorkerk. Op het tussenliggende doksaal is een 20e-eeuws orgel gebouwd. De Wandelkerk was oorspronkelijk het voor de parochianen vanuit de Nieuwe Kerk zichtbare middenkoor. De Koorkerk zelf was, als hoogkoor, alleen bestemd voor de monniken.
In de Wandelkerk bevindt zich o.a. het praalgraf van de gebroeders Evertsen en een herdenkings-plaquette voor Abdoel Hamid, gezant van Atjeh bij Prins Maurits.
In de voet van de Lange Jan is een kleine tentoonstellingsruimte ingericht.

De Wandelkerk is in het zomerseizoen elke donderdag geopend, onder regie van het "Lange Jan Projekt", met als motto: “Onder de toren leeft de kerk”