Grafzerken

Grafzerken in de Koorkerk

Langs de linker zijwand naar voren lopend, onderlangs het Gerritsz-orgel, passeert u de rechtop staande grafzerk van de Middelburgse notabele Jacop Symonsz. Magnus en “syne huijsvrouwe” Mayke Roelantsdr. Interessant is de herkomst van deze steen, zoals die op het buitenste randschrift te lezen is:


Eerst heb ic i Wesmoster kercke ghelegen

nu heb ic plaedse hier

op moeders graf ghecregen

ano 1585


De genoemde Westmonsterkerk stond tot 1575 op de plaats waar nu nog de Middelburgse markt gelegen is.


Langs de zuidelijke zijwand vindt u eerst nòg een grafzerk, van Jacob van Grypskercke († 1657) en zijn vrouw († 1656), en vervolgens een hekwerk met daarachter de graftombe van graaf Willem II van Holland en Zeeland, rooms koning († 1256), òf van diens broer Floris de Voogd (de meningen hierover zijn verdeeld).