Voorlopige cijfers over 2019

16-07-2020

Op deze pagina vindt u onderaan (onder I.) de voorlopige staat van baten en lasten over het jaar 2019.

Terug naar overzicht