Profielschets voor onze nieuwe voorganger.

Deze profielschets is op voorstel van de Beroepingscommissie door de kerkenraad vastgesteld

16-09-2022

De Koorkerk in Middelburg zoekt een voorganger 0,5 FTE

De Koorkerk in Middelburg is een vrijzinnige gemeenschap met een lange historie. Wij willen ruimte bieden aan zinzoekers. Onze wortels liggen in de christelijke traditie. De houding is open en respectvol. Onze thuisbasis is de prachtige Koorkerk in Middelburg, onderdeel van het Abdijcomplex.

De gemeenschap is formeel een samenwerking tussen de PKN Koorkerkwijkgemeente van bijzondere aard, de Remonstrantse Gemeenschap Midden-Zeeland en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Middelburg. Momenteel wordt gewerkt aan een bestuurlijke vereenvoudiging waarbinnen dezelfde partijen verbonden blijven.

De Koorkerk wordt bezocht door mensen met een diverse achtergrond. Als vrijzinnige gemeenschap vervult de Koorkerk een regionale functie. We streven ernaar om ook op andere momenten in de week een forum te zijn voor een breed scala aan programma-activiteiten.

De betrokkenheid van de leden is groot. Daarin zit kracht en tegelijkertijd vraagt dit om een voorganger en een bestuur die samen met die leden op natuurlijke wijze positie kiezen en richting duiden.

Met diverse partners buiten onze eigen Koorkerkgemeenschap willen we samenwerken. Hierbij is het streven om gezamenlijk te bouwen aan een betere wereld voor eenieder. Daarbij is een open constructieve houding en ook innovatiekracht en lef nodig.

Zo zijn we zijn op zoek naar een predikant die onder andere vanuit de theologie en de filosofie verbinding kan leggen met de samenleving in al haar facetten. Een predikant die een bijdrage levert aan ons denken en doen door met verrassende en confronterende inzichten te komen.

Vastgesteld door de kerkenraad op 23 augustus 2022

Terug naar overzicht