Namens de kerkenraad: Tijdelijke huisvesting?

02-09-2022

Namens 14 kerken in Middelburg, waaronder de Koorkerk, heeft de Raad van Kerken donderdagmorgen 1 september een brief aangeboden aan de gemeente Middelburg et een oproep meer te doen voor vluchtelingen.
De gemeente vindt dat er genoeg is gedaan, wij zien dat anders.
Wij zien vanuit de kerken mogelijkheden voor huisvesting van meer statushouders in Middelburg en hebben de ideeën daarover met de wethouder gedeeld.
Namens de kerken is een aanbod gedaan voor het op korte termijn realiseren van woonruimte én begeleiding van statushouders die naar Middelburg komen.
Enkele kerken, waaronder de Koorkerk hebben de intentie gedeeld om ruimte beschikbaar te stellen.
Wij hebben concreet de mogelijk genoemd om de Heilige Hoogte en de tegenovergelegen speelkamer een halfjaar als woonruimte voor statushouders open te stellen.
Daarmee hopen ook wij een kleine bijdrage te leveren aan het verlichten van de trieste omstandigheden van veel vluchtelingen.

In samenspraak met de gemeente zal in de komende tijd worden bekeken of en hoe de ruimtes beschikbaar kan worden gemaakt.

Namens de kerkenraad

Teus Baars, voorzitter.

Terug naar overzicht