Kerkcollecten in coronatijd

05-05-2020

In deze tijd kunnen ook wij als Koorkerkgemeenschap niet bij elkaar komen. Dat raakt ons in de eerste plaats als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. We missen het wekelijks samenkomen in “onze Koorkerk”, “de lichtinval”, het orgelspel, de contacten, het praatje, het koffiedrinken.
Maar het betekent ook dat er niet gecollecteerd wordt, niet voor diaconale doeleinden (de ander) en niet voor onszelf (voor de Koorkerk zelf).
Opbrengsten die niet gemist kunnen worden!! Niet door de diaconie want de hulp aan de ander die geen helper heeft, moet doorgaan. Met uw steun.
Bijdragen voor de diaconale collecten kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van Diaconie Prot. Gem. Middelburg

Voor de Koorkerk zelf betekent het niet doorgaan van de kerkdiensten wekelijks een gemis aan inkomsten van bijna € 150,--. Daarnaast lopen we de ontvangsten uit de verhuur van ons kerkgebouw aan derden mis: op jaarbasis ca € 10.000,-. Geld dat we nodig hebben om onze kosten, waaronder de kosten van de predikant, verzekeringen, energie etc.,  te kunnen blijven betalen.
Daarom roepen wij iedereen op onze eigen Koorkerkgemeenschap ruimhartig te gedenken!
U kunt uw gave overmaken op rekeningnummer NL 52 INGB 0000 2185 95 tnv VVHM wijkkas Koorkerkgemeenschap onder vermelding “kerkcollecte”.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Terug naar overzicht