Geloven in moeilijke tijden: leesgroep met dr. Noëla Polet

18-09-2023

Het is goed om tijd vrij te maken en samen met anderen te praten, te denken en op zoek te gaan naar antwoorden op levensvragen. Hoe kunnen we ontsnappen aan gedachten, opvattingen en oordelen die ons beknellen? Hoe kunnen we aankijken tegen een wereld en een bestaan dat voortdurend veranderd? Wat is Gods plan met deze schepping waar wij als mens deel van uitmaken? Is het mogelijk om de spirituele kant van ons bestaan op een betekenisvolle en bevredigende manier verder te ontwikkelen en vorm te geven?

Afgelopen jaar heeft dr. Noëla Polet leeskringen geleid in Terneuzen, Haamstede, Goes en Middelburg vanuit het thema: ‘Geloven in Moeilijke Tijden’. In een aantal bijeenkomsten is daarbij het Mystieke leven behandeld van Adelaïde Marie Champignon de Cicé (1749-1818), stichteres van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Noëla Polet is theoloog en zelf ook lid van deze sociëteit en al vele jaren in verschillende functies actief binnen de katholiek kerk. Noëla Polet is uitgezonden geweest naar Ethiopië, heeft als pastor gefungeerd in Oost- Zeeuws-Vlaanderen en woont nu in Zierikzee waar ze het pastoresteam ondersteunt. Na de zomervakantie worden de leeskringen hervat.

De grote veranderingen in kerk en maatschappij - sinds het midden van de vorige eeuw (1950) - is voor kardinaal Jozef de Kesel (1947) aanleiding geweest om een handzaam boekje te schrijven met als titel ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving’. De vraag komt daarin aan de orde: ‘waar moet het ons als christenen om gaan?’. Jozef de Kesel is de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel en hoofd (metropoliet) van de Belgische Kerkprovincie. Hij geeft de indruk tussen de mensen te staan. Ook is hij van mening dat de kerk zich perfect kan positioneren binnen de context van een moderne en seculiere samenleving en van daaruit haar missie kan volbrengen. Hij maakt duidelijk dat de kerk geroepen is om Gods Liefde aan allen bekend te maken zonder overdreven zendingsdrang en met respect voor andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

In september 2023 start een nieuwe ronde in Middelburg. Het boekje van Jozef de Kesel wordt dan als uitgangpunt genomen. Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen op een vaste dag in het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg. De exacte dag en de aanvangstijd worden in overleg met de deelnemers tijdens de kennismakings- bijeenkomst vastgesteld. Deze kennismakingsbijeenkomst is op maandag 18 september 2023 om 16.00 uur.

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of poletnj@ zeelandnet.nl

Terug naar overzicht