Taakgroep Publiciteit


Doelstelling
Bevorderen dat de Koorkerk op een heldere manier met haar belangstellenden communiceert.

Uitgangspunt
Er gebeurt in en om de Koorkerkgemeenschap veel dat de moeite waard is om te delen met allen die daarin geïnteresseerd zijn.

Leden van de taakgroep:

• Adrie le Clercq (redacteur Vierpas, adeleclercq@zeelandnet.nl)
• Pieter de Gaaij (webmeester, pf-de-gaaij@hetnet.nl)
• Janny Bil-Goudzwaard (jannybil AT zonnet DOT nl)

De taakgroep verzorgt een interne nieuwsbrief, de "Vierpas", die per e-mail en via de website te verkrijgen is, maar ook op papier (achterin de kerk). De Vierpas verschijnt éénmaal per maand. U kunt informatie voor dit blad doen toekomen aan een van de redacteuren.

De naam “Vierpas” verwijst naar de middeleeuwse charme van ons kerkgebouw: In de spitsbogen van de ramen vind je dit gotische ornament regelmatig terug.
Tegelijkertijd kun je het woordje “pas” associëren met toegankelijkheid: een welkom aan ieder die in onze vieringen wil participeren. Tenslotte doet het getal vier denken aan de windrichtingen: Wij willen een open gemeenschap zijn, waar mensen van alle kanten binnen kunnen komen: Oost, west, thuis best, oftewel: voor ieder “een eigen huis,een plek onder de zon”…