Taakgroep Publiciteit

Contactpersonen
Hans Vreeke (0118 637454)

Doelstelling
Bevorderen dat de Koorkerk op een heldere manier met haar belangstellenden communiceert.

Uitgangspunt
Er gebeurt in en om de Koorkerkgemeenschap veel dat de moeite waard is om te delen met allen die daarin geïnteresseerd zijn.

Leden van de taakgroep:

• Hans Vreeke (coördinator): hans.vreeke@koorkerk.nl
• Pieter de Gaaij, webmaster: pf-de-gaaij@hetnet.nl
• Janny Bil-Goudzwaard: jannybil@zonnet.nl


De taakgroep verzorgt een interne nieuwsbrief, de "Vierpas", die per e-mail en via de website te verkrijgen is, maar ook op papier (achterin de kerk). De Vierpas verschijnt éénmaal per maand. U kunt informatie voor dit blad doen toekomen aan een van de redacteuren.

De naam “Vierpas” verwijst naar de middeleeuwse charme van ons kerkgebouw: In de spitsbogen van de ramen vind je dit gotische ornament regelmatig terug.
Tegelijkertijd kun je het woordje “pas” associëren met toegankelijkheid: een welkom aan ieder die in onze vieringen wil participeren. Tenslotte doet het getal vier denken aan de windrichtingen: Wij willen een open gemeenschap zijn, waar mensen van alle kanten binnen kunnen komen: Oost, west, thuis best, oftewel: voor ieder “een eigen huis,een plek onder de zon”…

Klik op deze link Nieuwsbrief Online en u wordt automatisch doorverbonden naar de plaats met de meest recente nieuwsbrieven.

Bent u geïnteresseerd in toezending van de "Vierpas" per e-mail?

Dan kunt u zich aanmelden via deze link: Aanmelden Vierpas.

Ook kunt u zich weer afmelden via deze Afmelden Vierpas.


Website www.koorkerk.nl
De Koorkerk heeft een eigen website www.koorkerk.nl.
Op de website van de Koorkerk vindt u de actuele gegevens over organisatie en activiteiten. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de kerkdiensten te beluisteren en/of de liturgieën en de maandelijkse “Vierpas” te downloaden.