Centrale Diaconie

Centrale Diaconie PGM

Centrale diaconie: helpen waar geen helper is.

 

Postadres:
Simpelhuisstraat 12
4331 PH  Middelburg

Voorzitter:
Laus Bosselaar
laus.bosselaar@pgmiddelburg.nl

Secretaris:
Peter Kempeneers
kempeneers@ontmoetingmiddelburg.nl

Penningmeester:
Trudie Dekker
trudie.dekker@nieuwekerkgemeente.nl

De begroting v d Kerkrentmeesters 2016 en de halfjaarcijfers PGM 30 juni 2015 staan onder Centrale Diaconie.
 

Bankrekening:

NL 50 RABO 0385 3828 71  t.n.v. Diaconie Prot Gem Middelburg