Kerkenraad van de koorkerk

Organisatiestructuur en werkwijze

Samenstelling Kerkenraad en besturen VVPM en RGMZ per 1 maart 2019

Kerkenraad:

 • Ds. Ineke de Feijter
 • Wim van Liere (voorzitter)
 • Hans Vreeke (secretaris)
 • Tom Lijftogt

Bestuur VVPM:

 • Johan Klumpenaar (voorzitter)
 • Nienke Slump (secretaris)
 • Chris Lobbezoo (penningmeester)
 • Gerlof van Hoek
 • Peter van Keulen
 • Frits Kruse
 • Dirk de Vlieger


Bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland (RGMZ)

 • Marijn de Valk (voorzitter)
 • Daan Sauer (secretaris)
 • Maarten ’t Hooft (plv. voorzitter)
 • Hans Vreeke (penningmeester)
 • Kees Eckhardt


Ledenadministratie
:
Nic. van der Noll (nicvandernoll@gmail.com)

Kerkenraad en taakgroepen
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenschap en coördineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen. De kleine kerkenraad functioneert als dagelijks bestuur van de koorkerkgemeenschap.

Overigens zoeken wij wel bewust naar versterking.

De taakgroepen:
De taakgroepen - waarin voor zover mogelijk steeds de kerkenraad vertegenwoordigd is - zijn in hoge mate zelfstandig in de uitvoering van hun deeltaak. En voeren de kerntaken (diensten, diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting) van de kerkenraad uit.

 • Kerkdiensten
 • Publiciteit
 • Diaconaat
 • Pastoraat/bezoekgroep
 • Woord en Tafel
 • “spagaat”
 • Welkomstgroep


Samenwerking

Met de besturen van VVPM en de RGMZ zijn goede en regelmatige contacten.
Daarnaast vertegenwoordigen kerkenraadsleden de Koorkerkgemeenschap in de organen van de Protestantse Gemeente Middelburg en enkele regionale kerkelijke besturen.
Jaarlijks wordt in een gemeentebijeenkomst verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd.