Kerkenraad van de Koorkerk

Organisatiestructuur en werkwijze

Kerkenraad:

 • Hugo Schorer (voorzitter, hbschorer AT planet DOT nl, 06 53 35 62 60), aandachtsgebieden: organisatiestructuur Koorkerkgemeenschap, communicatie (Vierpas, nieuwsbrieven, website, facebook).
 • Marica van de Kraats (mvdkraats3 AT gmail DOT com, 06 30 16 21 36), aandachtsgebieden: pastoraat, bezoekgroep/nieuwe leden Koorkerkgemeenschap, verzoeningsproces.
 • Ria Lievense - Lankhaar (rialankhaar34 AT gmail DOT com, 06 44 67 07 08), aandachtsgebieden: diaconaat, leden van de Koorkerkgemeenschap zonder internet.
 • Simone Ludikhuijze (simlud AT live DOT nl, 06 21 34 11 22), aandachtsgebieden: organisatie kerkdiensten (w.o. preekrooster, kosters, koffie, leesdienst, bloemen, Woord en Tafel, cantorij), Taakgroep Spagaat, kringen, lezingen.
 • Luuk (scriba, scriba AT koorkerk DOT nl), aandachtspunten: financiën (w.o. collecten i.o.m. PGM en VVPM), ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Nic. van der Noll (nicvandernoll AT gmail DOT com)

Kerkenraad en taakgroepen
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenschap en coördineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen. De kerkenraad functioneert als dagelijks bestuur van de koorkerkgemeenschap.

De taakgroepen:
De taakgroepen - waarin voor zover mogelijk steeds de kerkenraad vertegenwoordigd is - zijn in hoge mate zelfstandig in de uitvoering van hun deeltaak. En voeren de kerntaken (diensten, diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting) van de kerkenraad uit.

 • Kerkdiensten
 • Publiciteit
 • Diaconaat
 • Pastoraat/bezoekgroep
 • Woord en Tafel
 • “Spagaat”
 • Welkomstgroep


Samenwerking

Leden van de kerkenraad vertegenwoordigen de Koorkerkgemeenschap in de organen van de Protestantse Gemeente Middelburg en in enkele regionale kerkelijke besturen. Met de besturen van VVHM en de RGMZ is regelmatig contact.
Jaarlijks wordt in een gemeentebijeenkomst verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd.