De dominee, de kerk en God

De dominee, de kerk en God

Ter gelegenheid van het emeritaat van Klaas Hendrikse is een boek gemaakt dat hem na afloop van de laatste dienst in Middelburg is aangeboden namens de Koorkerkgemeenschap. ‘De dominee, de kerk en God' bevat interviews en portretten en is geschreven door Trea van Vliet, die zich met aandacht, liefde en empathie van haar taak heeft gekweten. Liesbeth Labeur maakte de foto's


Een citaat uit het voorwoord:

"De Middelburgse Koorkerkgemeenschap, bestaande uit Vrijzinnigen en Remonstranten, nam afscheid van een bijzondere man. Klaas Hendrikse, die onze dominee was. Die in 1989 begon in een verstilde gemeente en die nu, meer dan twintig jaar later, een volle kerk achterlaat. De man die met zijn boeken Geloven in een God die niet bestaat en God bestaat niet en Jezus is zijn zoon tumult veroorzaakte, binnen en buiten de kerk.

Klaas Hendrikse schreef geschiedenis, maar creëerde bovenal ruimte: ruimte voor mensen om zich opnieuw thuis te gaan voelen in de kerk. Van huis uit protestants vrijzinnigen herkenden zijn humanistische visie. Mensen uit de orthodoxehoek kwamen in de Koorkerk op adem. Ook mensen die niet eerder in de kerk kwamen, voelden zich er thuis, want hij zegt immers dat God niet bestaat!

We zijn van hem gaan houden. Van zijn manier van denken, de manier van spreken, de authenticiteit, de eerlijkheid en de ongepolijstheid. De mediahype namen we op de koop toe; die ben je vergeten op zondagmorgen, wanneer de zon door de hoge ramen van de kerk in je gezicht schijnt.

Dit boekje is een cadeau van de Koorkerkers aan Klaas Hendrikse, om hem te bedanken voor zijn toewijding, zijn inspanningen en zijn moed. De rode draad is: wat heeft Klaas betekend voor de Koorkerkgemeenschap en voor demensen daarbuiten? Er zijn levensverhalen, anekdotes en getuigenissen in opgetekend van mensen wier levens dat van Klaas kruisten. Mensen die door hem het juk van zwaarte en zondigheid van zich af konden gooien. Mensen zonder religieuze achtergrond, die door hem in de kerk belandden. Eigenzinnige, autonome en kwetsbare mensen die openhartig vertellen over wie God is in hun leven. Ook bevat het boek een interview met Klaas Hendrikse zelf; een uitgebreid verslag van de transformatie van atheïstisch manager naar bevlogen predikant en provocerend schrijver.

In dit boek wordt een bloeiende gemeente in beeld gebracht gedurende een aantal decennia in een cruciale tijd. Cruciaal, omdat kerken de leegloop maar niet lijken te kunnen keren. Bij ons bleek Klaas Hendrikse daar wél toe in staat."

 

De dominee, de kerk en God: interviews en portretten ter gelegenheid van het afscheid van Klaas Hendrikse van de Koorkerkgemeenschap te Middelburg augustus 2012 / Trea van Vliet

Prijs: € 14,90

ISBN 978-90-9027004-3

Te bestellen bij de Koorkerk: Joop Tillema (jwtillema@zeelandnet.nl / 0118-62 68 92) of Gert Kooiman (gertkooiman@zeelandnet.nl / 0118-62 92 16)

Ook verkrijgbaar bij de boekhandel.