Denk/werkgroep Woord en Tafel

In 2014 werd in de Koorkerk een denk- en werkgroep Woord en Tafel opgericht. Met als doel na te denken over een eigentijdse vormgeving van vieringen met brood en wijn. Omdat het traditionele avondmaal en de connotaties daarmee verbonden voor velen vraagtekens oproept.

Vanuit de kernwoorden bevrijden, verbinden, delen, helen en gedenken werd een nieuwe opzet ontwikkeld.
Het ritueel van liefde en licht, dat zich eindeloos vermenigvuldigt wanneer het wordt gedeeld.
Kernmetafoor daarbij is het graan dat transformeert tot een nieuwe aar, tot brood.

Daarbij werden nieuwe eigentijdse teksten gemaakt. Die aansluiten bij het seizoen in het jaar. Rondom
stilte en verstilling (winter); nieuw leven (lente); licht (zomer) en rondom gedachtenis (herfst).
Zo zijn er nu jaarlijks vier vieringen van brood en wijn/druivensap: in winter (januari) en zomer (juli/augustus),
op Witte donderdag (lente) en in de herfst (oktober/november) de periode waarin we de overledenen gedenken. We lezen eigentijdse tafelgebeden, zingen de bijbehorende acclamaties en vormen –voor wie dat wil- een kring en delen brood en wijn als teken van liefde, leven en verbondenheid. Op de gedrukte orde van dienst staat steeds de viering en de gang van zaken beschreven.

De taakgroep bestaat uit: Ineke de Bruine-Hillebrand, Ernst Donders, Géke Jansen, Albert, Gerda Vreeke - de Jonge, organist  (vacature) en ds. Ineke de Feijter. De taakgroep leden verzorgen ook de praktische
invulling en fungeren in de viering als tafeldames/heren. Als vaste reserves worden ze daarin bijgestaan
door Dick de Vlieger en Hans Vreeke. Wie mee wil denken in de taakgroep, of wil helpen ronddelen in een
van de vieringen, is van harte welkom en kan zich aanmelden bij Ineke de Feijter.