Taakgroep Diaconaat/Pastoraat

Contactpersoon: Jan Janse, tel. (118) 85 13 32, e-mail: janjansezeeland@gmail.com

Onder de taakgroep Diaconaat/Pastoraat valt een aantal uiteenlopende zaken zoals uit onderstaande opsomming blijkt. In een aantal gevallen is één van de leden van de taakgroep verantwoordelijk voor de coördinatie, in andere gevallen is het een ander (of zijn het meer personen) die deze taken op zich genomen heeft/hebben:

  • het verstrekken van informatie over het werelddiaconaat

  • het organiseren van handtekeningenacties, verkoop van kaarsen, e.d.

  • het mede bepalen van de bestemming van collectegelden (zie: collecten

  • het (mede-)organiseren van activiteiten ter versterking van de onderlinge band, zoals een Kerstgroet en een Paasontbijt.

  • het bezoeken van met name oudere en zieke gemeenteleden (zie: bezoekgroep)

  • het coördineren van het koffiedrinken na de dienst