Centrale Diaconie

Centrale Diaconie PGM


Centrale diaconie: helpen waar geen helper is.

 

Postadres:
Simpelhuisstraat 12
4331 PH  Middelburg

Voorzitter:
vacant

Secretaris:

voorlopig waargenomen door 1e Penningmeester

Penningmeester:
J. de Visser
Amnestylaan 10
4336 LA Middelburg
tel. 613329
emailadres : johdvisser@zeelandnet.nl

De begroting v d Kerkrentmeesters 2016 en de halfjaarcijfers PGM 30 juni 2015 staan onder Centrale Diaconie.
 

Bankrekening:

NL 50 RABO 0385 3828 71  t.n.v. Diaconie Prot Gem Middelburg