Bezoekgroep

De bezoekgroep bestaat momenteel uit zeven enthousiaste en betrokken mensen, die op persoonlijke wijze invulling geven aan het bezoeken van gemeenteleden. We kunnen uitbreiding van het aantal leden goed gebruiken. Als u hiervoor voelt, meldt u zich dan aan!

Wanneer dat op prijs gesteld wordt vindt rond hun verjaardag een bezoek aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder plaats. Indien gewenst en mogelijk worden de bezoekjes op andere momenten in het jaar herhaald.

De bezoekgroep heeft een "Lief en leed kalender" en raadpleegt deze voortdurend. Door middel van bloemen, o.a. het wekelijkse boeket uit de kerk, en (zelf vervaardigde) kaarten wordt aandacht besteed aan feestelijke en verdrietige gebeurtenissen.

Ook organiseert de bezoekgroep jaarlijks een ontmoetingsmiddag voor alle belangstellenden.

Wie in de gemeente signaleert dat er mensen zijn waarvan men vermoedt dat bezoek c.q. wat extra aandacht wenselijk is, kan dit aan ons doorgeven.

Contactpersoon hiervoor is Els Koole (joels@zeelandnet.nl) tel.629476 en Marja Oostdijk (jmo@zeelandnet.nl) tel. 629300

Ook melding over ziekte en ziekenhuisopname is gewenst, zodat wij kunnen proberen daar aandacht aan te besteden. Mededelingen hierover worden door ons doorgegeven aan de predikant.