Remonstrantse Broederschap Midden-Zeeland

Motto : Geloof begint bij jou.

De RGMZ is een kleine regionale gemeente, die zowel Walcheren, als Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen omvat, zij maakt in haar geheel deel uit van de Koorkerkgemeenschap.

De predikanten die bevestigd worden in de Koorkerk, hebben ook een Remonstrantse opdracht, die hen in staat stelt  om b.v. een doop, een huwelijk, een belijdenis en een lidmaatschap volgens de remonstrantse formulieren en in samenwerking met de RGMZ uit te voeren.

In het voorjaar vindt de jaarlijkse Jaarvergadering plaats, dit jaar heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden.

Samenwerking met andere vrijzinnige groeperingen/kerkgenootschappen is voor remonstranten heel gewoon, er zijn in den lande veel samenwerkingsgemeenten, zoals dit dus ook in Middelburg het geval is.

De laatste tijd wordt er vanuit het hoofdbureau te Utrecht een actieve reclamecampagne gevoerd met als motto : "Mijn God...".

Hierdoor heeft de Remonstrantse Broederschap weer meer nationale bekendheid gekregen, ook binnen onze gemeente mochten wij nieuwe vrienden welkom heten.

Er is een uitgebreide website www.remonstranten.nl, met meer informatie en zelfs de mogelijkheid om via het web als vriend ingeschreven te worden.

Het maandblad ADREM, houdt u op de hoogte  van ontwikkelingen in de Remonstrantse Broederschap en ook daarbuiten, maandelijks wordt meestal een bepaald onderwerp uitgediept.

Een aantal exemplaren ligt maandelijks achter in de kerk.

Elk jaar wordt er gekozen voor een Jaarthema, dit wordt dan landelijk, zowel als plaatselijk verder uitgediept.

In 2017  cirkelt de aandacht rond het thema:  'Pleidooi voor Vrijheid'. En in 2018 is gekozen voor het thema ‘Houvast. Zoeken naar antwoord op vragen naar zin.’

 

A.J. Sauer, secretaris. (secr.rgmz@gmail.com)