Kerkenraad van de koorkerk

Organisatiestructuur en werkwijze

Samenstelling Kerkenraad en besturen VVPM en RGMZ per 1 september 2017

Kerkenraad:

 • Ds Ineke de Feijter
 • Maarten ‘t Hooft
 • Wim van Liere
 • Jorieke Meijer (voorzitter)
 • Joop Tillema
 • Bob Viveen (kerkrentmeester)
 • Hans Vreeke (scriba)

Bestuur VVPM

 • Johan Klumpenaar
 • Frits Kruse
 • Chris Lobbezoo (penningmeester)
 • Richard Oldenziel (secretaris)
 • Bob Viveen (voorzitter)
 • Dick de Vlieger


Bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland (RGMZ)

 • Marijn de Valk (voorzitter)
 • Daan Sauer (secretaris)
 • Maarten ’t Hooft (plv. voorzitter)
 • Hans Vreeke (penningmeester)
 • Kees Eckhardt


Ledenadministratie
:
Nic. van der Noll (nicvandernoll@gmail.com)

Kerkenraad en taakgroepen

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeenschap en coördineert de activiteiten van de diverse taak- en werkgroepen. De kleine kerkenraad functioneert als dagelijks bestuur van de koorkerkgemeenschap.

Overigens zoeken wij wel bewust naar versterking.

De taakgroepen:
De taakgroepen - waarin voor zover mogelijk steeds de kerkenraad vertegenwoordigd is - zijn in hoge mate zelfstandig in de uitvoering van hun deeltaak. En voeren de kerntaken (diensten, diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting) van de kerkenraad uit.

 • Kerkdiensten
 • Publiciteit
 • Diaconie
 • Pastoraat
 • Woord en Tafel
 • “spagaat”
 • Welkomstgroep


Samenwerking

Met de besturen van VVPM en de RGMZ zijn goede en regelmatige contacten.
Daarnaast vertegenwoordigen kerkenraadsleden de Koorkerkgemeenschap in de organen van de Protestantse Gemeente Middelburg en enkele regionale kerkelijke besturen.

Jaarlijks wordt in een gemeentebijeenkomst verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd.