Hoe is de Koorkerk georganiseerd

Organisatorisch is de Koorkerkgemeenschap een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Ge­meente Middelburg . Zij wordt gedragen door een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnig (Hervormden) Protestanten Middelburg en de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland. De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikant, deels door gastpredikanten met een brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond.

Een (relatief kleine) kerkenraad en een breed palet van taak- en werkgroepen zorgt voor het bestuur van de Koorkerk en het uitvoeren van de taken.

Al is de kerkenraad klein, wij zijn in verband met vacatures op zoek naar nieuwe leden. Be­langstelling of suggesties? Aarzel niet om contact op te nemen.

Zie verder de volgende onderwerpen: