Hoe is de Koorkerk georganiseerd

Organisatorisch is de Koorkerkgemeenschap een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Ge­meente Middelburg . Zij wordt gedragen door een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnig (Hervormden) Protestanten Middelburg en de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland. De diensten worden deels verzorgd door de eigen predikanten, deels door gastpredikanten met een brede verscheidenheid in kerkelijke achtergrond; verder is er een aanbod aan lezin­gen en interactieve bijeenkomsten.

De gemeenschap wordt bestuurd door een kerkenraad bijgestaan door een periodiek over­leg met de gezamenlijke taakgroepen.
In het verleden is bewust gekozen voor het bestuursmodel van een relatief kleine kerken­raad, waarbij het merendeel der taken wordt uitgevoerd door taak- en werkgroepen. Naast de leden van de kerkenraad zijn tientallen vrijwilligers in de diverse taak- en werkgroepen betrokken bij de activiteiten van de Koorkerkgemeenschap - met elkaar zoekend hoe een geloofsgemeenschap te vormen.

Al is de kerkenraad klein, wij zijn in verband met vacatures op zoek naar nieuwe leden. Be­langstelling of suggesties? Aarzel niet om contact op te nemen.

Zie verder de volgende onderwerpen: