Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.

Programma 2018-2019

 

25 september 2018

Prof. Dr André Droogers ( 1941) is emeritus hoogleraar culturele antropologie ( VU). Na zijn pensionering schreef hij enkele boeken over spel, zoals “Zingeving als spel”, “God 3.0” en “Kieswijzer levensbeschouwing”. Zijn meest recente boek is “Speltherapie voor verward Nederland. Omgaan met nationaliteit en diversiteit”. ( zomer 2018).

De titel van zijn lezing is:

“Zingeving als spel”. Mensen zijn uniek dankzij hun onbeperkte vermogen om hun werkelijkheid van betekenissen te voorzien. Grotere gehelen- zoals natuur, ruimte, tijd, samenleving, en het kwaad- overstijgen de mens. Ze maken zingeving nodig. Daarbij spelen mensen met keuzemogelijkheden. Ze doen dat in volle ernst. Of het nu in de dagelijkse omgang, de religie of de wetenschap plaats vindt, het betreft een creatief spel met een open einde. Meestal zijn mensen zich niet bewust van hun spel. Dat komt onder meer doordat machtsprocessen de zingeving beperken. Belangen bepalen de keuzes en consolideren de uitkomst. In de lezing worden zingeving, spel, macht en marge gecombineerd tot een uitnodiging voor speelse spiritualiteit.

 

23 oktober 2018

Drs. Wim Jansen is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap Middelburg. Hij is columnist bij Nieuwwij.nl. Eerdere boeken van hem zijn o.a. “Voorbij de leegte”, “Waar ben je nu”, “Boerenkind”, “Vlammend paradijs”, “Dominee zoekt God” en de dichtbundel “Zingen aan de Styx”. Zie zijn website www.wimjansen.nu  

De titel van zijn lezing is:

“Bidden voorbij de religie”. Er zijn mensen die niet ( meer) kunnen bidden maar het wel zouden willen. Ze branden soms een kaarsje in een oude kathedraal tijdens vakanties. Ze zouden misschien meer willen, maar ze weten eenvoudig niet hoe ze dat geloofwaardig en eerlijk in kunnen vullen. Zinzoeker, twijfelaar, agnost, wie niets met religie heeft en zich ongelovig noemt …. Wim Jansen nodigt iedereen uit om te bidden. Bidden? Waarom zou je? Tot wat of wie? En wat versta je onder bidden? In zijn boek “Bron in je brein”- bidden tot een God waarin je niet gelooft- gaat hij verrassend op deze vragen in. Hij maakt bidden los uit de religieus/ dogmatische context. Ontdekt het als universeel menselijk verlangen van binnenuit.

 

27 november 2018

Mevrouw Leonie Dieleman groeide op in het Zeeuwse Oost- Souburg en volgde na de Middelbare school de opleiding tot Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie te Ede.

Ze was betrokken bij plaatselijk – kerkelijk- jeugdwerk en orienteerde zich ook op jeugdwerk in het buitenland.  Ze vertrok in 1997 voor 6 jaar naar Rio de Janeiro. Na een jaar een bijbelcursus gevolgd te hebben in Leuven vertrok ze in 2005 naar Mozambique ( de officiele voertaal is daar Portugees).

De titel van haar lezing is:

“Levenslessen in Mozambicaanse plofklassen”. Met slechts 3 verhalen in haar koffer begon Leonie samen met een Mozambicaan “levenslessen” te maken voor Mozabicaanse tieners/ jongeren over diverse onderwerpen zoals: doel van je leven, keuzes maken, omgaan met groepsdruk, karakter, relaties, man-vrouw verhouding, aids etc. Ze draaide haar programma op publieke scholen. Per schooljaar zo’n 28 klassen verdeeld over 5 scholen met ruim 1600 leerlingen per jaar  Ze trainde ook volwassenen die betrokken waren bij de jeugd en zong in diverse Africaanse koren. Dit voorjaar verscheen haar boekje: “De vrouw die zeven koeien waard is “. Ze is momenteel tijdelijk in Nederland en zal vandaag vertellen over haar belevenissen en de culturele verschillen.

 

22 januari 2019

Drs. José Baars- Blom ( Zeist 1963) studeerde culturele antropologie aan de VU en koos daarbij voor de specialisatie religie en cultuur. Zij publiceerde over haar onderzoek onder bevindelijk gereformeerde jongeren De onschuld voorbij- over reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes ( 2006) en Licht onder de zwaren- belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt ( 2013). José werkte als docent en onderzoeker in het voortgezet en hoger onderwijs. 

De titel van haar lezing is:

“Is schrijven over religie als dansen op een vulkaan?”

Sinds 2015 publiceert zij “Monnikenwerk”, een wekelijkse rubriek in de PZC. Zij schrijft op een persoonlijke wijze over religie en actualiteit in Zeeland. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Liggen de onderwerpen zomaar voor het oprapen? Werkt zij op het scherp van de snede? Op welke wijze is de levensbeschouwelijke neutraliteit van de PZC van invloed? En welke keuzes maakt José als auteur en ( vrijzinnig) gelovige?

 

26 februari 2019

Prof. Dr. Pieter Ippel, geboren tijdens de watersnood in Werkendam, studeerde wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht aan de VU in Amsterdam. Hij was verbonden aan beide universiteiten in Amsterdam, die in Nijmegen en die van Utrecht en werkte voor de Rijksoverheid. Op dit moment is hij hoogleraar rechtsgeleerdheid aan het University College Roosevelt. Hij publiceerde onder meer de boeken “Modern recht en het goede leven. Over gezondheid, milieu en privacy” ( 2002) en “De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de psychiatrie”( 2012).  

De titel van zijn lezing is:

 “ Constantia. Over soepelheid en standvastigheid”.

De aanleiding voor de ( interactieve) lezing is een boek van Justus Lipsius ( Joost Lips) uit 1584, dat heet “Standvastigheid in tijden van algemene rampspoed”. Lipsius ( afkomstig uit Leuven) was beinvloed door de filosofie van de Stoa en was op het moment van schrijven hoogleraar in Leiden. De vraag is of we ‘standvastigheid’ eigenlijk wel een deugd vinden, omdat in een steeds veranderende samenleving soepelheid en openheid de toon aangeven. Waar staan we voor en wat zijn de waarden ( en instituties) die we willen doorgeven?

 

26 maart 2019

Dr. Phiny de Groot (Terneuzen 1949) studeerde na de Sociale Academie Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit in Gent in de Kunstwetenschappen. Zij werkte o.a. aan de University of Applied Sciences HZ tot haar pensionering in 2014 als docent ethiek en filosofie en als afstudeercoach. Vanaf 2004 tot heden als docent onderzoekstechnieken en afstudeercoach bij Codarts, Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam. Tevens geeft zij momenteel leiding aan twee filosofische praat groepen van de Societeit De Vergenoeging in Middelburg.

De titel van haar lezing is:

“Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags

( feministisch) filosofisch perspectief”. In “De Geboorte van de Tragedie”( 1872) is het centrale thema de Griekse cultuur die zich heeft ontwikkeld vanuit de dynamiek van twee principes, verbeeld in twee goden: het Apollonische en het Dionysische. ( deze twee principes zijn vandaag de dag nog steeds actueel in de vrouwenstudies). Friedrich Nietzsche zet zich in De geboorte van de Tragedie af tegen de hele filosofie in de westerse cultuur en dat heeft vergaande gevolgen. Hij verklaart God dood! Maar de vraag is welke God? En welke gevolgen heeft deze doodverklaring voor de mens? Is er nog hoop voor de mens? Volgens Nietzsche , “de filosoof met de hamer”, is er hoop omdat de mens een wil tot macht heeft.    

 

23 april 2019

Dr. Ir Wim Thijs was docent wetenschappelijk onderzoek in Delft en supervisor/beschermheer van de zg. Dream Teams van de TU Delft. Tevens was hij TU trekker van bijbehorend onderwijs. Hij was vice wereldkampioen windsurfen en heeft veel wedstrijden georganiseerd en gejureerd. Hij was Directeur van de Nederlandse Watersportbond. Hij is gepromoveerd in de Beslissingstheorie, een domein met wortels in de Psychologie , Wiskunde en Techniek. Een grote passie van Wim is het meevoeren van een gehoor waarbij het publiek veel plezier heeft en toch veel leert. Zijn grootstee passie is het bespelen van grote kerkorgels.

De titel van zijn lezing is:

“De overbodigheid van God”. Goden bestaan, tenminste…..in de gedachten wereld van veel mensen. Hoe zit het met de gedachten wereld? Het denk gereedschap is ontstaan als overlevingsmechanisme. Gaat de mens zich niet schromelijk te buiten door met dit overlevingsmechanisme te gaan fantaseren over goden? Zijn de attributen die goden krijgen wel coherent denkbaar? Brengt het idee van goden iets goeds? Is het zo dat er een stadium is in de evolutie van de mens dat hij onvermijdelijk goden uitvindt? Is er ook een stadium in de ontwikkeling   van de individuele mens ( dan wel de mensheid) waarin deze hypothese onvermijdelijk sneuvelt? De spreker denkt van wel. Daarom is de stelling: God is overbodig.

   

Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!

Mededelingen

Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!

 

De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.

In de maanden september en oktober en november komen we bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.

 

In de maanden januari, februari, maart en april komen we bij elkaar in de Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg.

Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 10 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

 

Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.

 

De contributie voor het seizoen 2018 – 2019   bedraagt 35 euro per lid. 

Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer

NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg

 

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj AT zeelandnet DOT nl

 

Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.

Belangstellende niet- leden kunnen zich tot vrijdag 10.30 uur voor de dinsdag van de desbetreffende bijeenkomst aanmelden bij Albert de Visser of bij de secretaris José Viveen.  Wij hebben de regel dat belangstellende niet-leden éénmaal een lezing mogen bijwonen. Wil men meerdere lezingen bijwonen dan dient men zich als lid aan te melden en is men contributie  ( 35 euro per jaar) verschuldigd.

 

Voor verdere informatie  José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl