Gesprekskring "Heilige Onrust"

Gesprekskring Heilige Onrust

Zo heet het nieuwe boek van Frits de lange, hoogleraar ethiek en docent van de filosofische Academie op Kreta, dat deze zomer uitkwam. Met als ondertitel: een pelgrimage naar het hart van religie.

Aan de hand van ervaringen van moderne pelgrims op weg naar Santiago de Compostella denkt de Lange na over de vraag wat de kern is van de joods-christelijke traditie. Hij schrijft: “ Geloofszekerheden van vroegerzijn verdampt, kerken worden gesloten, maar de ervaring van het heilige overleeft alle afbraak en zoekt onderdak in nieuwe woorden, gemeenschappen, rituelen”. Hedendaagse pelgrimages, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella, zijn daar een voorbeeld van. Ze houden volgens de Lange de ‘vitale kern’ van religie levend. Al lopend hebben mensen door de eeuwen heen antwoord gegeven op ‘oervragen’ als: waar kom ik vandaan, wat doe ik hier, waar ga ik naar toe? Na 20 eeuwen christendom en twee eeuwen secularisatie moeten we die kern opnieuw uitvinden zegt de Lange. Het vertalen van traditie naar vandaag de dag, of opnieuw onafhankelijk denken volstaan niet meer. De pelgrimage neemt hij in dat proces, in navolging van Augustinus, als centrale metafoor voor ons leven. Hij gaat in de leer bij de pelgrims, denkt na over onzekerheid, gastvrijheid, post-religieuze spiritualiteit en ‘eeuwig’ leven. En legt lijntjes naar theologen als Bonhoeffer, naar antropologen en filosofen zoals Hegel, Levinas en Derrida, naar mystici als Meister Eckhart en naar schrijvers en kunstenaars zoals Leonard Cohen. En komt tot een minimale theologie en definitie van geloof als: ‘dat wat ons gaande houdt’.

Wie mee wil doen op deze ontdekkingstocht is van harte welkom op maandag 2 oktober en 23 oktober; 13 november en 4 december steeds om 14 uur in de vergaderkamer van de Koorkerk.

We beginnen met een ‘mini-pelgrimage’. In overleg met de groep wordt de verdere ‘route’ uitgestippeld. S.v.p. vooraf aanmelden, bij voorkeur via mail: ineke.defeijter AT home DOT nl

of T 06 -53268763.

Leiding: Ineke de Feijter

Plaats: Koorkerk, vergaderkamer (zij-ingang Koorkerkhof, groene deur)

Data: 2/10; 23/10; 13/11; en 4/12

Tijd van alle bijeenkomsten: van 14.00-16.00 uur