Externe Links

Verhuur koorkerk: verhuur-kalender (alleen voor geautoriseerden): verhuur koorkerk 

Verder zijn er tal van andere websites met onderwerpen die raken aan die van onze website, zoals van vrijzinnige geloofsbeleving en kerkgenootschappen:

www.remonstranten.nl

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

http://www.zinweb.nl/

www.nieuwwij.nl

www.walcheren.amnesty.nl

www.wijdekerk.wixsite.com/wijdekerk

Protestantse Gemeente Middelburg