Rectificatie brief eindejaarcollecte 2020

24-12-2020


In de brief over de Eindejaar-collecte 2020 is opgenomen als bankrekeningnummer:
NL 35 TRIO 0788 9579 29 t.n.v. VVHM
Naar nu blijkt herkent niet elke bankinstelling dit nummer gekoppeld aan deze
tenaamstelling en geeft derhalve een foutmelding aan.
Het probleem is op te lossen door als tenaamstelling op te nemen:
t.n.v. VRIJZINNIGE
HERVORMDEN Middelburg
Onze excuses voor het ongemak.
We hopen dat u, als u de foutmelding heeft ontvangen, alsnog uw gave over wilt maken.
Waarvoor bij voorbaat onze dank.

Terug naar overzicht