Onderzoek "De Boekenmarkt"

27-01-2023

Meer dan eens werd opgemerkt dat de Boekenmarkt (BM) is uitgegroeid tot een waardevolle en verbindende activiteit vóór en bínnen de Koorkerkgemeenschap. Dat kunnen we natuurlijk blijven roepen maar het is goed om die bewering eens met onderzoek te staven. In tegenstelling tot andere instanties heeft het BM-team besloten geen extern bureau in te schakelen á raison van driemaal de jaaromzet. We besteden het geld liever aan de Koorkerkgemeenschap en de goede doelen. Eind vorige jaar is er een onderzoek in eigen beheer opgestart.
60% van de 34 vrijwilligers heeft de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. En bij de resultaten wordt onze aanname dat de Boekenmarkt een belangrijke activiteit binnen onze gemeenschap is, duidelijk bevestigd. De onderlinge samenwerking wordt namelijk het meest als sterk punt genoemd. De helft van de deelnemende vrijwilligers geeft dit aan. Een paar uitspraken als illustratie:
‘’Leuk en waardevol om mensen uit de Koorkerk wat beter en op een andere manier te leren kennen’
‘De samenwerking ondersteunt en versterkt de Koorkerkgemeenschap’
‘Ik vind de mensen, zowel bezoekers als vrijwilligers, lief en interessant’.
Verder noemen sommigen het plezier in activiteiten die tijdens de shift opgepakt kunnen worden als sterk punt. Dan denken ze aan het sorteren van nieuw ingekomen boeken, het opzoeken van prijzen van waardevolle boeken en het ordenen van de boekenkasten. Maar voor de meerderheid zijn de contacten met andere vrijwilligers en bezoekers al voldoende als basis voor de motivatie om zich in te zetten voor de BM.
Verbeterpunten worden dan ook minder vaak genoemd. De één zou de indeling nog eens aan willen pakken, de ander wil daar juist veel minder aan sleutelen (hopelijk leidt dit niet tot scheuringen). Sommigen zouden graag de weekroosters eerder ontvangen om niet in de knel te komen met privé-afspraken (misschien omdat de BM altijd voorrang krijgt?).

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat men blij is met de BM en dat men, bijna zonder uitzondering, nu al met de agenda klaar zit om de shifts van het komende seizoen in te vullen.
De voorbereidingen voor dat seizoen zijn in volle gang. Op de foto ziet u ons magazijn waar onder andere de ‘Zeer Bijzondere Boeken’ gesorteerd worden.
Zoals beloofd noemen we daarvan een paar voorbeelden:
Zeeland in oude kaarten, Frans Grittenberg.
De heilige geschiedenis, Jonathan Black.
De landschapsatlas van Walcheren, Jan Willem Bosch en Kees Bos.
Zeeland in Vogelvlucht, Kees Cijsouw.
Allemaal uitgaven die het tweedehands bij Bol.com goed doen. Bij ons ook maar dan goedkoper.
De genoemde boeken zijn maar een paar voorbeelden van onze ZBB. Als u nieuwsgierig bent naar andere ZBB dan kunt u de complete lijst opvragen bij iemand van het Boekenmarktteam (Jan Janse, Willy Nieuwkoop, Hans Vreeke Tom Lijftogt). De zomer laat nog even op zich wachten dus een goed boek voor de winteravonden is nooit weg.

Terug naar overzicht