Leden gezocht voor Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

02-09-2022

Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en over-
lijden, zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!
De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17,Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige seizoenen, toen we u vroegen u af te melden voor de lunch, is dit nu veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij José Viveen ( 0641764221 of 0118-593312) jviveen@zeelandnet.nl. Uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de lezing.
Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 2022 – 2023 bedraagt dit seizoen 30 euro per lid.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg
Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen. Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Terug naar overzicht