Gespreksgroep: MENS, wat ben je mooi (en ingewikkeld)

08-03-2020

De geloofsbelijdenis van de Remonstranten uit 2006 stelt de mens centraal. De mens die zich verwondert over wat hem toevalt en geschonken wordt. De mens die op zoek is naar dat wat oneindig groter is dan hemzelf. En de mens die leeft in verbondenheid met al wat leeft.

Tijdens de kring zullen we deze visie op geloof - waarin de mens het uitgangspunt is - verder met elkaar verkennen. Dit doen we aan de hand van het Goddeeltje “Mens” geschreven door Christiane Berkvens-Stevelink (2014).

Dit boekje vergelijken we met enkele hedendaagse visies op geloof en de zin van het leven. Hiervoor maken we gebruik van een serie interviews uit de Volkskrant waarin journalist Fokke Obbema bekende en minder bekende Nederlanders vraagt naar de zin van het leven en de rol van religie. De serie is online te lezen: www.volkskrant.nl/zinvanhetleven. Zie bijvoorbeeld de verhalen van: Johan Witteveen, Broeder Bernardus en Marjoleine de Vos. Ook Christa Anbeek is voor deze serie geïnterviewd. 

Wie weet word je ook zelf uitgedaagd om je eigen geloofsbelijdenis of  “zin van het leven- document”  te schrijven.”   

De kring wordt geleid door Corrie Vis, remonstrants predikant / geestelijk verzorger Diaconessenhuis Utrecht en Zeist.    

Data, tijd en plaats: woensdagmiddag 20 mei en 3 juni 2020 van 13.30 tot 16.30 uur in de consistorie/bestuurskamer van de Koorkerk, ingang Koorkerkhof 2 te Middelburg.

Let op: dit zijn andere data dan aangekondigd in het jaarboekje; de kring is verplaatst naar het voorjaar!.

Opgave voor 10 mei bij Marijn de Valk, via marijndevalk AT hetnet DOT nl  of 0118-616609.

Terug naar overzicht