Agenda

22 jan

Is schrijven over religie als dansen op een vulkaan? - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : Is schrijven over religie als dansen op een vulkaan ?
Sinds 2015 publiceert zij “Monnikenwerk”, een wekelijkse rubriek in de PZC. Zij schrijft op een persoonlijke wijze over religie en actualiteit in Zeeland.
Maar hoe gaat dat in zijn werk? Liggen de onderwerpen zomaar voor het oprapen? Werkt zij op het scherp van de snede? Op welke wijze is de levensbeschouwelijke neutraliteit van de PZC van invloed? En welke keuzes maakt José als auteur en (vrijzinnig) gelovige?

Spreker:  Drs. José Baars-Blom (Zeist 1963).
Zij studeerde culturele antropologie aan de VU enkoos daarbij voor de specialisatie religie en cultuur. Zij publiceerde over haar onderzoek onder bevindelijk gereformeerde jongeren: De onschuld voorbij - over reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes
( 2006) en Licht onder de zwaren - belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt ( 2013).
José werkte als docent en onderzoeker in het voortgezet en hoger onderwijs.
23 feb

Constantia. Over soepelheid en standvastigheid - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : Constantia. Over soepelheid en standvastigheid
De aanleiding voor de (interactieve) lezing is een boek van Justus Lipsius (Joost Lips) uit 1584, dat heet “Standvastigheid in tijden van algemene rampspoed”.
Lipsius (afkomstig uit Leuven) was beïnvloed door de filosofie van de Stoa en was op het moment van schrijven hoogleraar in Leiden. De vraag is of we ‘standvastigheid’ eigenlijk wel een deugd vinden, omdat in een steeds veranderende samenleving soepelheid en openheid de toon aangeven. Waar staan we voor en wat zijn de waard en (en instituties) die we willen doorgeven?
Spreker: Prof. dr. Pieter Ippel
Hij is geboren tijdens de watersnood in Werkendam, studeerde wijsbegeerte, criminologie en Nederlands recht aan de VU in Amsterdam. Hij was verbonden aan beide universiteiten in Amsterdam, die in Nijmegen en die van Utrecht en werkte voor de Rijksoverheid. Op dit moment is hij hoogleraar rechtsgeleerdheid aan het University College Roosevelt. Hij publiceerde onder meer de boeken “Modern recht en het goede leven. Over gezondheid, milieu en privacy” (2002) en “De binnenkant. De praktijk van recht en ethiek in de psychiatrie” (2012).
26 mrt

Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags (feministisch) filosofisch perspectief - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags (feministisch) filosofisch perspectief
In “De Geboorte van de Tragedie” (1872) is het centrale thema de Griekse cultuur die zich heeft ontwikkeld vanuit de dynamiek van twee principes, verbeeld in twee goden: het Apollonische en het Dionysische (deze twee principes zijn vandaag de dag nog steeds actueel in de vrouwenstudies). Friedrich Nietzsche zet zich in "De geboorte van de Tragedie" af tegen de hele filosofie in de westerse cultuur en dat heeft vergaande gevolgen. Hij verklaart God dood! Maar de vraag is welke God? En welke gevolgen heeft deze
doodverklaring voor de mens? Is er nog hoop voor de mens? Volgens Nietzsche, “de filosoof met de hamer”, is er hoop omdat de mens een wil tot machtheeft.

Spreker: Dr. Phiny de Groot (Terneuzen 1949)
Zij studeerde na de Sociale Academie Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit in Gent in de Kunstwetenschappen. Zij werkte o.a. aan de University of Applied Sciences HZ tot haar pensionering in 2014 als docent  ethiek en filosofie en als afstudeercoach. Vanaf 2004 tot heden als docent onderzoekstechnieken en afstudeercoach bij Codarts, Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam.
Tevens geeft zij momenteel leiding aan twee filosofische praat groepen van de Sociëteit De Vergenoeging in Middelburg.
23 apr

De overbodigheid van God - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : De overbodigheid van God
Goden bestaan, tenminste.....in de gedachten-wereld van veel mensen. Hoe zit het met de gedachtenwereld?
Het denk gereedschap is ontstaan als overlevingsmechanisme. Gaat de mens zich niet schromelijk te buiten door met dit overlevingsmechanisme te gaan fantaseren over goden? Zijn de attributen die goden krijgen wel coherent denkbaar? Brengt het idee van goden iets goeds? Is het zo dat er een stadium is in de evolutie van de mens dat hij onvermijdelijk goden uitvindt? Is er ook een stadium in de ontwikkeling van de individuele mens (dan wel de mensheid) waarin deze hypothese onvermijdelijk sneuvelt? De spreker denkt van wel. Daarom is de stelling: God is overbodig.

Spreker: Dr. ir. Wim Thijs
Hij was docent wetenschappelijk onderzoek in Delft en supervisor/beschermheer van de zg. Dream Teams van de TU Delft. Tevens was hij TU trekker van bijbehorend onderwijs. Hij was vice wereldkampioen windsurfen en heeft veel wedstrijden georganiseerd en  gejureerd. Hij was Directeur van de Nederlandse Watersportbond. Hij is gepromoveerd in de Beslissingstheorie, een domein met wortels in de Psychologie, Wiskunde en Techniek. Een grote passie van Wim is het meevoeren van een gehoor waarbij het publiek veel plezier heeft en toch veel leert. Zijn grootste passie is het bespelen van grote kerkorgels.