Agenda

26 mrt

Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags (feministisch) filosofisch perspectief - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : Het appel van Nietzsche op de verantwoordelijke mens in een hedendaags (feministisch) filosofisch perspectief
In “De Geboorte van de Tragedie” (1872) is het centrale thema de Griekse cultuur die zich heeft ontwikkeld vanuit de dynamiek van twee principes, verbeeld in twee goden: het Apollonische en het Dionysische (deze twee principes zijn vandaag de dag nog steeds actueel in de vrouwenstudies). Friedrich Nietzsche zet zich in "De geboorte van de Tragedie" af tegen de hele filosofie in de westerse cultuur en dat heeft vergaande gevolgen. Hij verklaart God dood! Maar de vraag is welke God? En welke gevolgen heeft deze
doodverklaring voor de mens? Is er nog hoop voor de mens? Volgens Nietzsche, “de filosoof met de hamer”, is er hoop omdat de mens een wil tot machtheeft.

Spreker: Dr. Phiny de Groot (Terneuzen 1949)
Zij studeerde na de Sociale Academie Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde aan de Universiteit in Gent in de Kunstwetenschappen. Zij werkte o.a. aan de University of Applied Sciences HZ tot haar pensionering in 2014 als docent  ethiek en filosofie en als afstudeercoach. Vanaf 2004 tot heden als docent onderzoekstechnieken en afstudeercoach bij Codarts, Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam.
Tevens geeft zij momenteel leiding aan twee filosofische praat groepen van de Sociëteit De Vergenoeging in Middelburg.
23 apr

De overbodigheid van God - Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Titel : De overbodigheid van God
Goden bestaan, tenminste.....in de gedachten-wereld van veel mensen. Hoe zit het met de gedachtenwereld?
Het denk gereedschap is ontstaan als overlevingsmechanisme. Gaat de mens zich niet schromelijk te buiten door met dit overlevingsmechanisme te gaan fantaseren over goden? Zijn de attributen die goden krijgen wel coherent denkbaar? Brengt het idee van goden iets goeds? Is het zo dat er een stadium is in de evolutie van de mens dat hij onvermijdelijk goden uitvindt? Is er ook een stadium in de ontwikkeling van de individuele mens (dan wel de mensheid) waarin deze hypothese onvermijdelijk sneuvelt? De spreker denkt van wel. Daarom is de stelling: God is overbodig.

Spreker: Dr. ir. Wim Thijs
Hij was docent wetenschappelijk onderzoek in Delft en supervisor/beschermheer van de zg. Dream Teams van de TU Delft. Tevens was hij TU trekker van bijbehorend onderwijs. Hij was vice wereldkampioen windsurfen en heeft veel wedstrijden georganiseerd en  gejureerd. Hij was Directeur van de Nederlandse Watersportbond. Hij is gepromoveerd in de Beslissingstheorie, een domein met wortels in de Psychologie, Wiskunde en Techniek. Een grote passie van Wim is het meevoeren van een gehoor waarbij het publiek veel plezier heeft en toch veel leert. Zijn grootste passie is het bespelen van grote kerkorgels.